[ Annons ]

Svenska Dagbladets granskning av svarta hyreskontrakt i Stockholm har väckt starka reaktioner i branschen. ”En konsekvens av en prisreglerad hyresmarknad” menar Fastighetsägarna.
Publicerat 4 juni, 2013

Handeln med svartkontrakt: "en konsekvens av reglering”

Svenska Dagbladets granskning av svarta hyreskontrakt i Stockholm har väckt starka reaktioner i branschen. ”En konsekvens av en prisreglerad hyresmarknad” menar Fastighetsägarna.

En omfattande granskning av handeln med svarta hyreskontrakt som Svenska Dagbladet publicerade i maj visade hur oseriösa mäklare och fastighetsägare utnyttjar människors desperation efter en lägenhet. Reportrarna som gjorde granskningen var själva i kontakt med ett flertal svartmäklare, gick på visningar och blev erbjudna hyreskontrakt för flera hundratusen kronor.

[ Annons ]

Organisationen Fastighetsägarna  menar att de flesta medlemmar följer god sed, och beklagar att de få som missköter sig svärtar ner alla fastighetsägare – medlemmar eller ej.

– Det finns inga marginaler för att vi skulle se mellan fingrarna om vi fick bevis för att en medlem hos oss har sålt ett kontrakt. Vi har som branschorganisation utarbetat en god sed, som man som medlem hos oss förbinder sig att följa. Det finns dessvärre alltid rötägg, vilket är jättetråkigt, säger Mia Enayatollah, informationsdirektör, Fastighetsägarna Stockholm.

Men hon påpekar också att granskningsresultatet är ett bevis på brister inom den
hårt pressade bostadsmarknaden i Stockholm. I Malmö, där den rådande hyressättningsmodellen gör att det kan skilja mellan 30 och 40 procent i hyra beroende på läget, upplevs problemet med svarthandel inte som lika utbrett. Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd instämmer i bilden.

– Vi har ett annat hyressättningssystem här och det påverkar så klart utrymmet att ta emot svarta pengar, säger Göran Höckert.

För tio år sedan tog Fastighetsägarna Syd fram en rapport för att kartlägga svarthandelns omfattning. Man uppskattade då priset på ett svartkontrakt till i snitt 50 000 kronor per rum. När rapporten gjordes om ett par år senare indikerade resultatet att utbredningen av svarta hyreskontrakt hade minskat.

– Vi känner oss trygga i att våra medlemmar sköter sig, och vi har aldrig uteslutit någon medlem till följd av svarthandel. Sen får man såklart svar som man frågar, men vi identifierar inte detta som ett fastighetsägarproblem utan som något som förekommer mellan hyresgäster, säger Göran Höckert.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]