[ Annons ]

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, kan nu i det närmaste fördubblas. Samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde en ny detaljplan.
Publicerat 29 oktober, 2012

Handeln i Kungens kurva växer

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, kan nu i det närmaste fördubblas. Samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde en ny detaljplan.

– Även om Kungens kurva redan är Skandinaviens största handelsområde, behöver området fortsätta att växa och utvecklas så att det bibehåller sin attraktionskraft, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun.

[ Annons ]

 

Handelsytorna i fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva, där byggvaruhuset K-Rauta ligger, kan nu i det närmaste fördubblas. Det framgår av den nya detaljplan som samhällsbyggnadsnämnden godkände vid torsdagens sammanträde.

– Även om Kungens kurva redan är Skandinaviens största handelsområde, behöver området fortsätta att växa och utvecklas. Det behövs nya investeringar som gör att området moderniseras och bibehåller sin attraktionskraft, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– När fastigheten byggs om ska det vara med en tydlig entré från gatan i byggnadens sydöstra hörn. I framtiden ska det här inte vara en del av ett externhandelsområde utan en del i en modern stadskärna, med Spårväg syd som passerar strax utanför byggnaden. Den nya detaljplanen är ett led i genomförandet av den visionen, berättar Tomas Hansson.

Fastighetsägaren Bonnier fastigheter AB har tänkt komplettera den befintliga byggvaruhandeln med andra verksamheter kopplat till byggnationer och renoveringar enligt ett så kallat Hemmakoncept. Sammanlagt kommer handelsbyggrätten omfatta 18 500 kvm bruttoarea.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]