Fastighetsägare och citysamverkansgruppen genomförde vandringar i området för att hitta lösningar på områdets otrygghet och dåliga rykte. Svaret var att bygga in arkader och skapa trevliga gemensamma ytor.
Publicerat 15 december, 2014

Handel skapar trygghet

Trygghetsvandringar var starten på omgörningen av Rosenlundsgatan i centrala Göteborg. Ett område som tidigare var förknippat med otrygghet och prostitution. Nu har fastigheterna byggts om och området är idag en attraktiv del av staden med handel och restauranger.

Göteborg, ett stenkast från de populära shoppingstråken, ligger Rosenlundsgatan med anrika Feskekörka på mitten.

[ Annons ]

I decennier har kontorsfastigheternas arkader varit ett tillhåll för prostituerade och sexköpare, och en plats de flesta göteborgare skytt kvällstid. Men idag, efter omfattande renoveringar och satsningar, har området förändrats. Det otrygga kontorsområdet har fyllts med handel och restauranger.
– Organisationen Innerstaden, där vi är medlemmar, gjorde trygghetsvandringar i området och det var under en av dem som idéerna kom om att bygga in arkaderna och göra plats för handel. Samtidigt kunde man rusta upp i området. Polisen och kommunen har länge försökt förbättra tryggheten här utan att lyckas, berättar Peder Wahlgren, affärsområdeschef företag på Wallenstam i Göteborg.

Wallenstam, som då inte hade fastigheter runt Feskekörka, deltog i diskussionerna och fick ett ökat intresse för området. 2011 köpte de ett stort paket kontors-fastigheter i centrala Göteborg, där även fastigheter på Rosenlundsgatan ingick, och så påbörjades omgörningen.

Projektet samfinansierades av kommunen, EU och fastighetsägarna. Förutom att bygga in arkaderna planerades även en gångbro över Rosenlundskanalen och upprustning av de allmänna ytorna.
– Vi analyserade behoven i området och tittade på hur det, utöver ombyggnaden, kunde bli bättre. Vi konstaterade att vi behövde fler verksamheter på kvällstid och fler boende i området. Idag har flera nya restauranger flyttat in. I och med omgörningen fick vi också mer uthyrningsbar yta för handel.

Wallenstam ställde krav på att få bygga fler våningar för att kunna göra plats för lägenheter. Något som Peder Wahlgren tror är viktigt för att området verkligen ska bli levande.

– Tanken är att med fler bostäder kommer en ökad social kontroll. Detaljplaneprocessen har satt igång. Nu har vi fått dit bra hyresgäster i alla fastigheter och området har blivit populärt, säger Peder Wahlgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]