I rapporten ”Från parkering till mobilitet” jämförs tre olika koncept för ett projekt om 200 lägenheter. Dyrast är parkering i garage under mark, så som det i hög grad planeras och byggs idag. Det billigaste alternativet är att satsa på en minskad och flexibel parkering i extern gemensam anläggning över mark i kombination med mobilitetsåtgärder. Bild: Shutterstock
Publicerat 27 september, 2018

Han vill utmana p-normen

Flexibla p-tal och mobilitetsåtgärder är en viktig faktor för nybyggnation, stadsutveckling och bättre livsmiljöer i våra städer. Fredrik Heghammar hoppas kunna bidra med erfarenheter från Google Creative Lab när det krävs innovativa vägar framåt.

Den svenska nybilsförsäljningen är uppe i rekordnivåer. Samtidigt visar siffror från myndigheten Trafikanalys på en nedgång i bilanvändningen. Dagens personbilar står parkerade mer än 96 procent av tiden. Slutsatsen är ganska enkel – behovet av parkering fortsätter att öka.

[ Annons ]

Det visar också hur komplext det är för den fastighetsägare som har att lösa de framtida hyresgästernas parkeringsbehov – eller kanske snarare deras mobilitetsbehov. Behoven lär inte minska. Idag transporterar vi oss i genomsnitt 40 kilometer per dag, jämfört med 1 kilo-meter vid förra sekelskiftet. Men självkörande fordon och nya affärsupplägg öppnar för helt nya transportlösningar istället för ytslukande parkeringar.

I den relativt färska rapporten från Fastighetsägarna Stockholm ”Från parkering till mobilitet” konstateras att dyra garage under mark redan idag är en riskfaktor för en långsiktig fastighetsägare. Den alternativa användningen för garage, i form av exempelvis gym, förråd, verkstäder och stadsodlingar, är trots allt ganska begränsad.

I rapporten konstateras att det är det offentliga, främst kommunerna, som ansvarar för helheten och sätter spelreglerna i form av exempelvis p-normer. Men fastighetsägare måste kunna visa att de mobilitetstjänster som ska ersätta parkeringsbehovet är långsiktigt hållbara. Nya innovativa lösningar efterfrågas.

– Då gäller det att komma ut ur bubblorna. Inte minst är det viktigt att få in perspektivet från de som ska bo och leva där. Tekniken ligger så långt före vår fantasi just nu, därför måste vi få in olika människors perspektiv för att kunna lösa de stora frågorna inom stadsplanering.

Det säger innovationskonsulten Fredrik Heghammar, som ska leda en workshop på temat under Gatherfestivalen (mer info nedan). Han bidrar med erfarenheter från Google Creative Lab. Men naturligtvis skiljer sig förutsättningar att arbeta med innovation i ett fastighetsprojekt med investeringsperspektiv på 100 år.

– Där kan jag bidra med metoder för att se till att man löser rätt saker innan man börjar bygga det storskaligt. Vårt företag (House of Sparks) har metoder, som baserar sig på vad jag gjorde i Google Creative Lab, för att få de olika perspektiven att samverka och utforska nya möjligheter.

Var ser du de stora hindren för innovation?

– En homogen arbetsgrupp gör få misstag när man kör på som man alltid gjort. Å andra sidan är avsaknaden av ”breaktrough-idéer” total. Om man å andra sidan får in folk med en massa olika perspektiv så genomförs det fler nya idéer, men man misslyckas oftare eftersom man inte pratar samma språk. Det är då man behöver nya metoder för att misslyckas snabbt – eller kanske hellre – lyckas snabbt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]