[ Annons ]

Ludvig Hofsten, student på LTH och vinnare av tävlingen ”Alla ska få bo”. Foto: NCC.
Publicerat 30 september, 2016

Han vill skapa mötesplatser för människor och insekter

Ludvig Hofsten, student på LTH, vann arkitekttävlingen ”Alla ska få bo” med sitt förslag insektsholken Hangout Habitat. Med förslaget vill han skapa en plats där människor och insekter kan mötas.

Tävlingen ”Alla ska få bo” är en arkitekttävling med fokus på stadens små, men ack så viktiga, invånare. Initiativtagare till tävlingen är Dome of Visions i samarbete med NCC, KTH, BeeUrban och Naturhistoriska riksmuseet, med stöd av Sveriges Arkitekter.

[ Annons ]

– Den biologiska mångfalden är viktig för oss som samhällsbyggare och exploatör. Vi behöver hitta sätt att bygga konstruktioner som också tar till vara till exempel insekters behov för att stärka flora och fauna i stadsområden. Det vinnande bidragets fördel var att det tog med människors interaktion med insekter ur ett lärande perspektiv, säger Christina Lindbäck hållbarhetschef på NCC och jurymedlem i tävlingen.

Syftet med tävlingen är att arbeta fram olika utformningar av insektsholkar. Förslagen i tävlingen hade som krav att visa på det samspel som finns mellan insekter och deras bostad samt hur insekterna och deras bostäder ska få bättre plats i staden. Dessa förslag skulle innehålla en insektsholk för olika arter av steklar, bin, getingar samt humlor och fjärilar. Den skulle också fungera för flera olika arter och hänsyn skulle tas till de gröna omgivningarna. Tävlingen riktade sig till alla arkitekturstudenter på: Umeå Arkitekthögskola, KTH arkitektur, LTH arkitektur, Chalmers arkitektur, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. Vinnaren blev Ludvig Hofsten som studerar på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

– Jag gick mitt fjärde år i Tokyo och hade bland annat Kengo Kuma som lärare. Med inspiration från Japan ville jag skapa en offentlig och föränderlig mötesplats mellan människa och insekt. Växter och djur ändras med årstiderna, innehållet i hyllorna kan därför fyllas på eller tas bort beroende på vilka insekter som väljer att bosätta sig här, säger Ludvig Hofsten.

Alla tio bidrag som nominerats inklusive det vinnande bidraget ställs ut i Dome of Visions till och med den 28 oktober. Dome of Visions är en mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Den kupolformade byggnaden ska stå på KTH:s campus till slutet av 2017.

hangout-habitat

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]