[ Annons ]

Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder, i samspråk med Hagi Farah, medborgarvärd i Husby. Foto: Mikael Gustavsen
Publicerat 23 september, 2013

Han sitter gärna på flera stolar

Politikerna ropar efter fler bostäder, hyresgäster vill ha trygghet och rimliga hyror. Det kommunala bolaget ska drivas affärsmässigt. Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder, största bostadsbolaget i landet, har inga problem med att sitta på fler stolar.

Husby på Järvafältet norr om Stockholm. Det är här som vi bestämt träff med Pelle Björklund och det är här vi, efter lite sökande, hittar honom på en parkbänk utanför Svenska Bostäders lokal – i samspråk Hagi Farah, som bor i stadsdelen. De pratar om läget i bostadsområdet och om framtiden. Det märks att de har träffats förut.

[ Annons ]

I mörk kavaj gör han ett propert intryck men smälter ändå in i omgivningarna. Pelle Björklund har varit i Husby många gånger och det är med lätthet i stegen han rör sig i området.  Han visar stolt upp de nyrenoverade fastigheterna som står sida vid sida med ännu orenoverade hus som med sina slitna balkonger och fasader står i bjärt kontrast till ombyggda hus klädda i ljusa nyanser av grönt. Husby är en stadsdel i förändring.

– Det kändes viktigt att respektera husens ursprungliga karaktär och arkitektur samtidigt som en genomgripande renovering var nödvändig. Ser det snyggt och fräscht ut så upplever man husen på ett positivt sätt.

– Nu får vi bostäder som är attraktiva. Det är köer till lägenheterna och en hög återflyttningsgrad (95 procent) till våra stadsdelar, säger han lite stolt.

Det är, menar Pelle Björklund, dialogen med hyresgästerna som varit framgångsreceptet. En dialog som tvingades fram 2007 då det blev starka protester mot genomgripande renoveringar och i vissa fall även rivningar av befintliga hus i Husby.

– Vi lyssnade och ändrade. Nu har vi en samarbetsmodell som innebär att man kan göra individuella val till sin lägenhet, och tillsammans kan hyresgästerna göra kollektiva val till själva fastigheten. Vi har haft samrådsgrupper som diskuterat igenom förslag och man har röstat fram besluten. Jag tror att vi aldrig har haft så många hyresgäster som varit så engagerade som nu.

 

 

Beviset för framgången är att Svenska Bostäder byggt om över 1 000 lägenheter och att man kommit överens med samtliga boende utom vid tre tillfällen. Nu kommer det att ta tio år innan hela fastighetsbeståndet i miljonprogrammet är färdigrenoverat. Det är lika lång tid som det tog att bygga upp miljonprogramsområdena på 70-talet. För Svenska Bostäder är målet att renovera 500 lägenheter varje år till en kostnad om en halv miljard kronor. Pelle Björklund är trygg med kalkylen.

– Att bygga om fortare är inte rimligt. Vi kan inte bygga på alla gårdar samtidigt för att då kan ingen bo här eller komma fram. En miljon kronor per lägenhet låter mycket men för en lägenhet på 100 kvadratmeter blir kostnaden per kvadratmeter 10 000 kronor. Det skulle kosta väsentligt mer att bygga nya fastigheter, konstaterar han.

Kravallerna i Husby under sommaren 2013 lämnade ingen oberörd och för Pelle Björklund kändes det som ett stort misslyckande, trots att han tror att protesterna inte var riktade mot boendesituationen och bostadsföretagen. Men det är en signal om att man måste jobba vidare med de viktiga sociala frågorna och att flera aktörer måste samverka.

– Vi kan skapa mötesplatser, bygga om husen på ett respektfullt sätt och vara lyhörda. Men den riktigt stora frågan är integrationen. Det är alldeles för få som har ett jobb i våra stadsdelar, det finns alldeles för mycket narkotika och droger och det finns för mycket ungdomskriminalitet. Vi kan dra vårt strå till stacken, men det mesta ligger utanför vårt ansvarsområde.

”Jag tycker det är roligare att starta projekt än att slå in sista spiken.”

Det märks tydligt att Pelle Björklund brinner för sin sak. Att han ville fylla sitt arbetsverksamma liv med samhällsnyttiga frågor och arkitektur stod klart ganska tidigt under hans ungdomsår. Pelle Björklund är utbildad till arkitekt på KTH och har tidigare varit förvaltningschef på SKB och senare vd för Väsbyhem och Stockholmshem. Hans uppdrag som Svenska Bostäders vd ger honom en ypperlig möjlighet att förena intressen för bostadsfrågor som fastigheter, teknik, ekonomi och samhällsbyggnad med sitt konstintresse. En brist är kanske uthålligheten.

– Jag är nog mer en startup-person på så sätt att jag tycker att det är roligare att starta projekt än att slå in den där sista spiken. Men det är jag medveten om och jag har bra medarbetare som är duktiga på att avsluta och utvärdera.

Vi fortsätter intervjun på Pelle Björklunds kontor i Vällingby där Svenska Bostäder har sitt huvudkontor i ett typiskt 1950-tals hus. Hans kontor känns både formellt och privat. Pelle Björklund visar mig ett foto på hunden Castor som får ta upp platsen efter de två vuxna och sedan länge utflugna barnen.

Vid sidan av ombyggnationen av miljonprogrammet har den nya hyreslagen varit en fråga som ofta hamnat på Pelle Björklunds agenda. Lagen som bestämmer att kommunala och privata bostads-företag ska verka utifrån samma marknadsmässiga principer.

Han är väl bevandrad i den gamla hyreslagen och välkomnar den nya.
–  Lagen är ganska vettig, nu är det upp till bostadsmarknadens parter att fixa det här. Visserligen gör Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen olika tolkningar av den nya hyreslagen men med lite pragmatism hoppas jag att man ska hitta ett förhandlingssystem och ett sätt att hantera det så att vi kommer vidare. Vi ska sitta vid samma bord och komma överens, och hittills har vi ju i de allra flesta fall kommit överens ganska bra.

En skillnad som fortfarande finns mellan kommunägda och privata bostadsbolag är bostadsförsörjningsansvaret. Och här betonar Pelle Björklund att allmännyttan kommer att spela en viktig roll.
– Ansvaret ligger egentligen på kommunen men om man ska uppfylla uppdraget är det ju lättare att göra det i ett eget bostadsföretag. Men jag tycker inte att de kommunala bolagen ska ta hand om alla bostadsbehövande som den privata sektorn inte kan eller vill ta emot. Det kan inte bara vara vi som ska ordna bostäder åt flyktingar, störande grannar och förstagångshyresgäster.  Det är en uppgift för hela bostadsmarknaden, säger han.

Vid sidan av sin post som vd på Svenska Bostäder sitter Pelle Björklund nu även i Fastighetsägarna Stockholms styrelse.

Pelle Björklund växte upp i Katrineholm på 1950- och 1960-talen. Kanske är det hans bakgrund och uppväxtmiljö som gjort att social housing och segregerade områden inte faller honom i smaken.

– Fördelen med att bo i en liten stad var att vi alla gick i samma klass oavsett om man bodde i det lite finare området eller i det enklare. Jag kom inte från en familj med studietradition men i samma klass fanns det både adjunktens son och arbetarna på SKF:s söner och döttrar och allt där emellan. Ungar som inte var så studiemotiverade hemifrån drogs med.

Pelle Björklund anser att staden ska planeras så att det skapas förutsättningar för uppblandning mellan olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Social housing i sig är bara stigmatiserande, menar han.
– Vi provade det i Sverige före andra världskriget när det byggdes barnrikehus för familjer med låga inkomster och många barn, inspirerat av paret Myrdal. Det är bättre att stödet går till personen direkt än genom subventionerat byggande som hänvisar utsatta människor till vissa bostäder.

Det går förstås i dessa dagar knappast att intervjua en vd för ett bostadsbolag utan att fråga om det låga byggandet i Stockholmsregionen. För Svenska Bostäder är en av de största bromsklossarna alla tidskrävande överklaganden.
– Det är självklart att vi ska ha en planprocess som innebär att man ska kunna överklaga – det är ju en demokratifråga. Men man måste hitta ett system där en tvist kan avgöras inom rimliga tidsramar. Detta system måste vara mer förutsägbart så att det inte tar fem år innan vi vet om vi får bygga tre eller sju våningar. Osäkerheten leder till lägre investeringsvilja, säger Pelle Björklund.

Vid sidan av överklagandeprocessen är alltför specificerade detaljplaner ett bekymmer som drar ner byggtakten.
– Många gånger är detaljplanerna så detaljerade att de mer ser ut som byggnadslov. Då blir det naturligtvis svårare att få till ett mer industrialiserat bygge, säger Pelle Björklund och visar i ett detaljplanshäfte som ligger på hans bord, där tjänstemännen till och med bestämt materialet i fönsterbågarna.

Vi pratar om uppdraget om att vara en exekutiv företagsledare och att ha politiker som uppdragsgivare. Sonny Modig, före detta vd på Malmös kommunala bostadsbolag MKB och kollega till Pelle Björklund, skrev i förordet till bolagets årsberättelse att hyror som sätts i attraktiva områden är alldeles för låga sett till vad kunderna är beredda att betala. Det kan ha lett till att Modig fick lämna sitt jobb.

– Sonny Modig har delvis rätt i det han påstår, men han förenklar det mycket när han argumenterar som han gör. Fast jag håller med om att hyresstrukturen inte minst i Stockholm har stora brister. Jag kan inte svara på hur det är i Malmö, men i Stockholm tar man för mycket hänsyn till fastighetens ålder och för lite till fastighetens läge. Man behöver ta hänsyn till alla möjliga standardfaktorer för att få en mer rättvis och rimlig hyressättning som avspeglar de boendes preferenser.

För ett par år sedan lämnade Svenska Bostäder Sabo efter ett beslut i styrelsen. Sedan årsskiftet är Svenska Bostäder medlem i Fastighetsägarna Stockholm och under våren valdes dessutom Pelle Björklund in till styrelsen. Både medlemskapet och styrelseuppdraget berättar Pelle Björklund med emfas är viktiga för bolagets utveckling.

– Det är vådligt att stå utanför det viktiga nätverk som Fastighetsägarna utgör. Som styrelseledamot kan jag föra Svenska Bostäders och den kommunägda sektorns talan i alla olika typer av frågor.

Jag avslutar med frågan om hur han vill bli ihågkommen som vd och inser det absurda i att fråga en aktiv och nutidsbaserad person som Pelle Björklund en sådan fråga. Men han skrattar och svarar på sitt varma och hjärtliga sätt.

– Jag vill vara med och bygga hus och förbättra saker för andra människor. Jag bygger inga monument över mig själv. •

_________________________________________________

Tio korta frågor till Pelle Björklund

Sveriges vackraste byggnadUppståndelsekapellet Skogskyrkogården.

Borde aldrig ha byggts: Kulturhuset i Stockholm. Inte för att huset är fult utan för den felaktiga
placeringen.

Bästa egenskap: Mångsidig och stresstålig.

Sämsta egenskap: Rastlös och ivrig.

Favoritpryl: Reservoarpenna.

Senast lästa bok: Dirigenten från Sankt Petersburg av Paul 

Leander-Engström och Camilla Grebe.

Senast sedda film: World war Z.

Land jag gärna besöker: Österrike för att vandra i Alperna.

Favoritsysselsättningar: Snickra, bygga, jakt, måla, teckna.

Ville bli som barn: Arkitekt.

_________________________________________________ 

Kort fakta om Pelle Björklund

Familj: Gift och har två vuxna barn. Hunden Castor

Bor: i Vasastan, Stockholm

Ålder: 59 år

Bakgrund: Arkitekt från KTH i Stockholm, utredningssekreterare på Hyresgästföreningen, förvaltningschef på SKB, vd för Väsbyhem, vd för Stockholmshem. Vd för Svenska Bostäder sedan 2008.

_________________________________________________  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]