Claes Stråth. Foto: LinkedIn.
Publicerat 17 mars, 2016

Han får uppdraget att se över hyressystemet

Regeringen har beslutat att ge Claes Stråth uppdraget att se över hur dagens hyressättningssystem kan utvecklas. Som förhandlingsledare ska han tillsammans med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo identifiera behov och ta fram förslag på förbättringar.

I dag kan regeringen berätta att Claes Stråth tillsätts som förhandlingsledare för att se över hyressättningssystemet. Han har tidigare arbetet som generaldirektör för Medlingsinstitutet. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2016 och ske i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo.

[ Annons ]

– Claes Stråth är en erfaren förhandlingsledare och vår förhoppning är att regeringens initiativ kan samla parterna för att se om det finns potential eller behov att utveckla hyressättningssystemet, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, i ett pressmeddelande.

De centrala frågorna som ska behandlas i uppdraget är hyressättningens betydelse för bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden. Även hyresgästernas trygghet ska säkerställas och effekter på segregation på bostadsmarknaden beaktas, skriver regeringen.

Fastighetsägarna välkomnar uppdraget och ser fram emot att kunna bidra konstruktivt till förhandlingsledaren.

– Det kollektiva förhandlingssystemet har i dag inbyggda brister som gör det ineffektivt, omodernt och onödigt kostsamt. Att se över hur man inom dagens ramverk kan åstadkomma förbättringar är nödvändigt – och i en sådan process bidrar vi naturligtvis gärna konstruktivt, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo.

Men han anser inte att det är tillräckligt.

– Vi tolkar uppdraget som att det ger utrymme även för tydliga reformer. För att enas om ett reforminnehåll som får verklig effekt är tidsramen snäv. Vi hoppas därför att alla parter tar sig an uppgiften med en övertygelse om att det är nödvändigt att också tänka nytt.

Även Sabo och Hyresgästföreningen ställer sig positiva till att de under Claes Stråths ledning ska se över systemet.

– Bra att man insett att det är parterna – och inte staten – som är bäst lämpade att ta ansvar för att den svenska hyresmodellen fungerar, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo.

– Det behövs ett gemensamt arbete kring detta och det är viktigt att samtliga tre parter är villiga att ta ansvar för utvecklingen framåt, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Fakta:

Förhandlingsledaren ska samråda med utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster” (dir. 2015:83), Boverket och andra relevanta aktörer och myndigheter.

Förhandlingsledaren ska presentera förslag som de medverkande parterna ställer sig bakom. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i en slutrapport senast den 10 maj 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]