Sedan 2007 har han varit vice vd på fastighetsbolaget Norrporten. Men nu är det klart Jörgen Lundgren blir Norrportens nya vd. Samtidigt förstärks styrelsen med två nya ledamöter.
Publicerat 12 augusti, 2013

Han blir Norrportens nya vd

Sedan 2007 har han varit vice vd på fastighetsbolaget Norrporten. Men nu är det klart Jörgen Lundgren blir Norrportens nya vd. Samtidigt förstärks styrelsen med två nya ledamöter.

– Ett antal starka kandidater har prövats, både interna och externa och Jörgen Lundgren har funnits vara den mest lämpade kandidaten. Jörgen känner bolaget väl och har under sina år som vice vd starkt bidragit till Norrportens goda utveckling med bra lönsamhet och hög kundnöjdhet. Samtidigt har vi tagit till oss av den kritik som framförts avseende bolagets styrning. Jörgen har, på styrelsens uppdrag, lett ett omfattande arbete avseende förtydligande och utveckling av policys och riktlinjer. Implementering av en så kallad compliance-enhet pågår också. Med detta är vi övertygade om att vi genom Jörgen kommer att erhålla både kontinuitet och förnyelse av Norrporten vilket lägger grunden för en fortsatt god utveckling, säger Bo Magnusson styrelsens ordförande.

[ Annons ]

Jörgen Lundgren kommer tidigare i från bankvärlden där han haft flera ledande befattningar inom Nordea och Danske Bank.

– Jag är mycket glad över detta uppdrag som är både utmanande och inspirerande. Norrporten är ett mycket bra bolag men vi har självklart också områden som vi behöver utveckla. Vi arbetar nu med att förstärka det som vi är duktiga på samtidigt som vi genomfört en grundlig genomlysning av verksamheten som resulterat i uppdaterade och tydliga riktlinjer och policys, säger Norrportens vd Jörgen Lundgren.

Norrportens styrelse har samtidigt förstärkts med ytterligare två ledamöter; Ulrika Dellby och Louise Richnau. Ulrika Dellby är grundare till och partner i private equity-bolaget Fagerberg & Dellby. Hon har erfarenhet av företagsutveckling inom olika branscher bland annat efter 16 år inom Boston Consulting Group. Louise Richnau är delägare och vd på Leimdörfer Real Estate Capital och har över tjugo års erfarenhet av fastighetsbranschen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]