[ Annons ]

Publicerat 28 juni, 2018

Hämtavgiften för förpackningar försvinner

Trycket på Förpackning- och tidningsinsamlingen, FTI, skärps avsevärt i och med regeringens beslut att extra avgifter för hämtning av förpackningar och kartonger inte längre ska få tas ut från fastighetsägare. Notan ska nu betalas av producenterna.

Undet torsdagen klubbade regeringen beslutet om att ändra i förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall.

[ Annons ]

– Reformen innebär att det blir lätt att göra rätt. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det blir enklare, säger miljöminister Karolina Skog.

För de fastighetsägare som idag betalar för hämtning av återvunnet material i fastigheten kommer beslutet att märkas i plånboken. Till det positiva.

Extra avgifter för hämtning av förpackningar och kartonger ska inte längre få tas ut från fastighetsägare utan betalas av producenterna.

– Ett mycket välkommet beslut som kommer underlätta och bidra till ökad återvinning, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära. Det är en en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Och det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen hamnar alltså hos producenterna.

I vissa fall, som i exempelvis kulturskyddade fastigheter, kan det bli orimligt dyrt att ordna insamling inom själva fastigheten. Då ska FTI istället kunna erbjuda kvartersnära insamling.

Det är en nöjd Rikard Silverfur som konstaterar att regeringen har lyssnat på de synpunkter som framförts av bland annat Fastighetsägarna. Han menar att reformen ger fastighetsägare större frihet att anpassa fastighetsnära insamling utifrån förutsättningarna i fastigheten.

– Vi är mycket glada över dagens regeringsbeslut. Det är något vi arbetat för länge. Fastighetsnära insamling av förpackningar är bra och det är naturligt att kostnaderna för hämtning täcks av producentansvaret. När hämtavgifterna inte längre behöver betalas av fastighetsägare och boende kommer det ge möjlighet till ökad återvinning, säger Rikard Silverfur.

För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]