Regeringens förslag om förenklade regler för andrahandsuthyrning godkändes endast delvis av civilutskottet idag. Fastighetsägarna Sverige kallar beslutet för ett politiskt misslyckande.
Publicerat 4 december, 2012

Halvt beslut i civilutskottet om andrahandsuthyrning

Regeringens förslag om förenklade regler för andrahandsuthyrning godkändes endast delvis av civilutskottet idag. Fastighetsägarna Sverige kallar beslutet för ett politiskt misslyckande.

[ Annons ]

I dag beslutade civilutskottet att endast delvis godkänna regeringens förslag till förenklade regler för andrahandsuthyrning av privatbostäder. Rätten till en friare hyressättning än vad reglerna tillåter idag godkändes av utskottet. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som i dag ansöka om hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot säger en majoritet av utskottet nej till rätten för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad i andra hand utan att behöva uppge någon orsak.

Fastighetsägarna Sverige kallar beslutet för ett politiskt misslyckande, och menar att regeringen och oppositionen missar en möjlighet att gemensamt skapa fler bostadstillfällen där behoven är som störst.

I ett pressmeddelande skriver Fastighetsägarna att så länge enskilda bostadsrättsägare inte ges större frihet att hyra ut sin bostad blir möjligheten att få täckning för sina verkliga kostnader en otillräcklig stimulans för den totala utbudsökning som skulle kunna vara möjlig.

– Vi beklagar att partierna inte kunde enas om en lösning. Insikten om att en större privatuthyrning är nödvändig har regeringen delat med fler partier och möjligheterna för en lösning borde ha varit goda. Alla partier bär nu ett stort ansvar för den fortsatt svåra bostadssituationen i våra större tillväxtorter, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter;

– Bättre möjligheter för privatuthyrning är värdefullt för rörligheten på arbetsmarknaden och företags möjligheter att rekrytera rätt medarbetare. Givet den aktuella situationen på arbetsmarknaden bör frånvaron av åtgärder som stimulerar ett stort utbud av bostäder ses också mot den bakgrunden.

Tidigare i Fastighetstidningen.se:

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]