Publicerat 25 november, 2020

Halmslätten redovisar små förändringar i förvaltningsresultatet itredje kvartalet

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar små förändringar i förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 15,6 miljoner kronor (16,2), en minskning med 3,7 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 14,8 miljoner kronor (15,0), en minskning med 1,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,2 miljoner kronor (10,4), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 10,2 miljoner kronor (10,4). Här ingår inga värdeförändringar på fastigheter, i likhet med samma kvrtal i fjol.

Resultatet efter skatt blev 9,2 miljoner kronor (9,6), en minskning med 4,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,10 kronor (2,20), vilket innebär en minskning med 4,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 111,40 kronor (109,70) per den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet bedrivs i oförändrad inriktning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Beståndet omfattar 73 000 kvadramter uthyrbar area fördelat på två logistikfastigheter, en i Halmstad och en i Umeå. Byggnaderna är fullt uthyrda till Martin & Servera med en genomsnittlig kvarvarande avtalslängd på 12 år.

Hyresgästen har under perioden beviljats anstånd med betalning av kvartalshyran för fjärde kvartalet 2020 genom att i stället erlägga hyra månadsvis i förskott. Ledningen bedömer dock risken för intäktsbortfall för bolaget i dagsläget som låg.

Halmslätten, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter15,616,2-3,7%
Driftöverskott14,815,0-1,3%
Förvaltningsresultat10,210,4-1,9%
Resultat före skatt10,210,4-1,9%
Nettoresultat9,29,6-4,2%
Resultat per aktie, kronor2,102,20-4,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor111,40109,701,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]