Publicerat 24 februari, 2021

Halmslätten redovisar ett oförändrat förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar ett oförändrat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Hyresintäkterna steg till 15,7 miljoner kronor (15,5), en ökning med 1,3 procent mot föregående år.

Driftnettot backade till 14,5 miljoner kronor (14,7), en minskning med 1,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,9 miljoner kronor (9,8), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 27,9 miljoner kronor (11,8). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 18,0 miljoner kronor (1,9).

Resultatet efter skatt blev 19,7 miljoner kronor (6,4), en ökning med 207,8 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,43 kronor (1,42), vilket innebär en ökning med 212,0 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 8,00 kronor per aktie (8,00), med kvartalsvis utbetalning på vardera 2,00 kronor per aktie.

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter.

"Under det kommande året förväntas verksamheten bedrivas i oförändrad riktning. Koncernen har goda finanser med fasta och långsiktiga intäkter från hyresgästen. Hyresgästen har medgetts erlägga hyra månadsvis förskott under första halvåret 2021 istället för kvartalsvis i förskott. För fastigheterna förväntas inga väsentliga förändringar ske", skriver bolaget om framtidsutsikterna i bokslutet.

Halmslätten, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter15,715,51,3%
Driftöverskott14,514,7-1,4%
Förvaltningsresultat9,99,81,0%
Resultat före skatt27,911,8136,4%
Nettoresultat19,76,4207,8%
Resultat per aktie, kronor4,431,42212,0%
Utdelning per aktie, kronor8,008,000,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]