Publicerat 27 maj, 2020

Halmslätten ökar förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet. Nettoresultatet är lägre än jämfört med året innan.

Halmslättens hyresintäkter uppgick till 15,7 miljoner kronor under första kvartalet (15,3), en ökning med 2,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 15,0 miljoner kronor (14,6), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,4 miljoner kronor (9,8), en ökning med 6,1 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 8,6 miljoner kronor (9,0), en minskning med 4,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,9 kronor (2,0), vilket innebär en minskning med 5,0 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 106,5 kronor (107,6).

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter", anges det i vd-kommentaren.

Vidare står det att coronapandemin inte har påverkat negativt verksamheten men dock i hög grad dess hyresgästs verksamhet under kvartalet. Det har skapat osäkerhet avseende framtida marknadsutvecklingen.

"De ekonomiska effekterna på marknaden och dessas påverkan på Halmslätten Fastighets AB kan ännu inte uppskattas på grund av den osäkerhet som råder. Ledningen bedömer dock den finansiella risken för bolaget i dagsläget som låg", skriver bolaget.

Halmslätten, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter15,715,32,6%
Driftöverskott15,014,62,7%
Förvaltningsresultat10,49,86,1%
Nettoresultat8,69,0-4,4%
Resultat per aktie, kronor1,92,0-5,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor106,5107,6-1,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]