Publicerat 31 augusti, 2021

Halmslätten ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 15,8 miljoner kronor (15,3), en ökning med 3,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 15,0 miljoner kronor (14,1), en ökning med 6,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,4 miljoner kronor (9,4), en ökning med 10,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 165,8 miljoner kronor (11,4).

Resultatet efter skatt blev 132,8 miljoner kronor (11,9) och per aktie 29,84 kronor (2,7).

"Koncernens verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter", kommenterar vd Johan Åskogh.

Halmslätten, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter15,815,33,3%
Driftöverskott15,014,16,4%
Förvaltningsresultat10,49,410,6%
Resultat före skatt165,811,41 354,4%
Nettoresultat132,811,91 016,0%
Resultat per aktie, kronor29,842,71 005,2%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]