Publicerat 25 maj, 2021

Halmslätten minskade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med motsvararande period i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 15,7 miljoner kronor (15,7) och är därmed i samma nivå som föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,3 miljoner kronor (15,0), en ökning med 8,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,0 miljoner kronor (10,4), en minskning med 13,5 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 7,9 miljoner kronor (8,6), en minskning med 8,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,78 kronor (1,93), vilket innebär en minskning med 7,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9,3 miljoner kronor (-10,1).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 111,32 kronor (106,53).

"Koncernens verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter. Det minskade förvaltningsresultatet jämfört med motsvarande period 2020 förklaras till stor del av ökade snöröjningskostnader för fastigheten i Umeå", skriver bolaget i rapporten.

Halmslätten, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter15,715,70,0%
Driftöverskott16,315,08,7%
Förvaltningsresultat9,010,4-13,5%
Nettoresultat7,98,6-8,1%
Resultat per aktie, kronor1,781,93-7,8%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor111,32106,534,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet9,3-10,1

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]