Publicerat 26 augusti, 2020

Halmslätten minskade förvaltningsresultatet något under andra kvartalet – ingen negativ covid-19-påverkan

Fastighetsbolaget Halmslätten redovisar något lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 15,3 miljoner kronor (15,3) och därmed i samma nivå som föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,1 miljoner kronor (14,4), en minskning med 2,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 9,4 miljoner kronor (9,7), en minskning med 3,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 11,4 miljoner kronor (34,7).

Resultatet efter skatt blev 11,9 miljoner kronor (28,8), en minskning med 58,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,7 kronor (6,5), vilket innebär en minskning med 58,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 109,1 kronor (107,4).

Bolaget skriver i en kommentar att koncernens resultat och verksamhet har utvecklats
enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning med fullt uthyrda fastigheter.

Under första halvåret har den pågående viruspandemin covid-19 inte haft någon negativ påverkan på bolagets verksamhet även om den haft stor inverkan på bolagets hyresgästs verksamhet, och skapat osäkerhet avseende den framtida marknadsutvecklingen.

"Hyresgästen har under perioden beviljats anstånd med betalning av kvartalshyran Q3 2020 genom att i stället erlägga hyra månadsvis i förskott. Ledningen bedömer dock risken för intäktsbortfall för bolaget i dagsläget som låg", skriver bolaget.

Halmslätten, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter15,315,30,0%
Driftöverskott14,114,4-2,1%
Förvaltningsresultat9,49,7-3,1%
Resultat före skatt11,434,7-67,1%
Nettoresultat11,928,8-58,7%
Resultat per aktie, kronor2,76,5-58,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor109,1107,41,6%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]