[ Annons ]

K/S Stockholm III – Hallunda med säte i Köpenhamn äger Hallunda Centrum. Den 12 oktober sattes bolaget i konkurs.
Publicerat 25 oktober, 2012

Hallunda Centrums ägare försatt i konkurs

K/S Stockholm III – Hallunda med säte i Köpenhamn äger Hallunda Centrum. Den 12 oktober sattes bolaget i konkurs.

Hallunda centrum har 38 butiker och ligger i Stockholm. Nu försätts ägarbolaget i konkurs och konkursboet kommer att sköta den fortsatta driften av köpcentret.

[ Annons ]

Hyresavtalen ska fortsätta löpa utan att påverkas av situationen. Konkursboet kommer på sikt försöka få till stånd en försäljning av konkursboets tillgångar eller en annan lösning kring Hallunda Centrum- men i dagsläget kan vet de inte en tidpunkt för en sådan försäljning eller annan lösning.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]