Publicerat 27 april, 2020

Hållbart och högt i trä

Enligt uppgift är Frostaliden i Skövde Sveriges största bostadsområde med höga hus av trästomme. Ambitionen har varit att bygga med hållbarhet, energieffektivitet och med närproducerade material.

På Skövdebostäder menar man sig stå för hållbara nyproduktioner med hög kvalitet vid uppförande av nya bostadsområden.

– Genom att satsa på hållbara nyproduktioner lägger vi inte bara stort fokus på de ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna i projektet. Det medför också att vi skapar attraktiva bostadsområden med bestående kvaliteter där människor vill bo över tid. Långsiktighet är viktigt för oss som allmännyttig hyresvärd och ger ytterligare en dimension till hållbarhetsperspektivet, säger Sebastian Karlström projektledare på Skövdebostäder i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Det är Peab som byggt de sex niovåningshus med totalt 189 lägenheter, komplementbyggnader och garagelängor i Frostaliden. Ett projekt där trä är det dominerande materialet för såväl stomme som fasad, medan hisskärnor och trapphus är gjutna av betong. För att få stabilitet i de höga husen har man använt svajramar av stål som komplement till trästommen.

– Frostaliden har varit ett roligt och utmanande projekt. Inte minst konstruktionsmässigt där både projektering och produktion inneburit nya metoder och tillvägagångssätt för oss. Att bygga med trä ligger helt i linje med vår filosofi att vara en hållbar samhällsbyggare, säger Peabs arbetschef Robert Malmgren.

Både trästommen, den värmebehandlade träfasaden och betongen kommer från lokala leverantörer i närområdet. De sex husen är byggda med så kallad passivhusteknik och fokus på att få så låg energiförbrukning som möjligt. Uppvärmningen sker med fjärrvärme och elförsörjningen kommer till stor del av solceller på taken.

–  Vi såg en ökad trend i intresset att bygga hus med trästomme. Därför valde Peab att sätta samman en trähusgrupp som stöttar projekten redan från anbudsskedet och löpande under projektering, planering, inköp och produktion. Genom trähusgruppen bidrar vi med mervärden både till platsorganisation och beställare då vi detaljgranskar konstruktioner och utvärderar lösningar med erfarenhet från tidigare projekt, säger Claes Dalman, teknisk specialist på Peab.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]