Restprodukter från skogsindustrin ska, genom ett nytt EU-finansierat projekt, producera fram hållbara konstruktionsmaterial. Foto: Shutterstock
Publicerat 29 november, 2018

Hållbart byggande från restprodukter

Ett nytt EU-finansierat samarbetsprojekt ska ta vara på restprodukter från skogsindustrin. Restprodukterna ska gå att omvandla till hållbara konstruktionsmaterial.

Projektet Green Bioraff Solutions är ett treårigt samarbetsprojekt, finansierat av Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020, ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge, Österbottens Förbund, Region Västernorrland, Centria, Chydenius och RISE Processum. Projektpartners är Karleby universitetscenter Chydenius, som leder projektet och Centria yrkeshögskola i Finland, samt RISE Processum i Sverige.

[ Annons ]

– Vårt gränsöverskridande projekt är ett bra exempel på hur kompetenser och pilotutrustningar på båda sidor om Bottenviken utnyttjas för gemensamma mål. Det är både effektivt och kommer att göra nytta för både svenska och finska företag, säger Tina Asplund, som är projektledare för Green Bioraff Solutions.

Samarbetet är uppdelat i tre olika projekt, med fokus på tre olika restprodukter från skogsindustrin. De tre forskningsprojekten kommer alla att titta på hur man mest effektivt utnyttjar delar av trä som råvara.

Från sågspån kan man tillsammans med fiberslam producera nedbrytbar bioplast. Ur Lignin kan man karboniseras till aktivt kol och ur bark kan man utvinna skum för konstruktionsmaterial. Hela projektet omfattar ca 1,6 miljoner euro på tre år.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]