[ Annons ]

Jeanette Reuterskiöld, ordförande Sweden Green Building Council och Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council under den digitala priscermonin.
Publicerat 11 november, 2020

Hållbarhetspris till hyllad influencer

Med motiveringen att vara en influencer inom hållbar stadsutveckling gick priset Årets Citylab-projekt till Masthuggskajen. Här också övriga vinnare av Sweden Green Building Awards.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut till personer och projekt som visat de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan och vi måste snabbt ställa om för att klara klimatmålen. Årets vinnare i Sweden Green Building Awards visar att samhällsbyggnadssektorn satsar gemensamt och lyckas genomföra banbrytande och långsiktiga hållbarhetslösningar, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

[ Annons ]

Eftersom Citylab, certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling, blev komplett först förra året så är också priset Årets Citylab-projekt nytt. Vinnare detta första år blev Masthuggskajen i Göteborg. Ett projekt som enligt juryn är en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling.

– Det är fantastiskt. Vi känner oss stärkta och får ännu mer energi att ta våra ambitioner hela vägen. Vinsten är ett kvitto på det hårda arbete som vi lagt ner tillsammans i projekt Masthuggskajen. Vi har under lång tid arbetat systematiskt med att integrera hållbarheten i stadsutvecklingsprocessen och ser nu resultat, säger Kristian Käll, processledare för hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

Motiveringen fortsätter: Det centralt belägna området vid vattnet, känt för sitt rika kulturliv, ska nu förtätas med ytterligare 1 300 bostäder, parker, förskolor, hotell samt fem till sex tusen arbetsplatser. Masthuggskajens hållbarhetsprogram har på ett unikt sätt tagits fram i bred samverkan med samtliga aktörer med ett innovativ fokus på social hållbarhet.

Detta är ett samarbete mellan ett flertal fastighetsägare: Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad.

Övriga vinnare är:

Årets BREEAM-byggnad: Foajén
Juryns motivering: Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen. 
Fastighetsägare: Jernhusen

Årets LEED-byggnad/projekt: Sergelhuset
Juryns motivering: Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.
Fastighetsägare: Vasakronan

Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur: Blå linje till Barkaby
Juryns motivering: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana har visat på ett modigt ledarskap i fråga om hållbarhet och innovation. Projektet att förlänga den blå tunnelbanelinjen till Barkaby visar på ett hållbarhetsarbete som är förankrat i alla tre hållbarhetsdimensionerna; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Beställare: Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Årets miljöbyggnad: Sävehuset/Wisbygymnasiet
Juryns motivering: Att våga satsa på ambitiösa ombyggnadsprojekt istället för att riva och bygga nytt är avgörande för ett framtida, hållbart samhällsbyggande och här är Sävehuset i Visby en förebild och inspirationskälla. Det är imponerande att projektet, förutom att uppnå Miljöbyggnad Guld, lyckats få detta höga betyg i så många indikatorer, vilket är ovanligt i en total ombyggnad som detta.
Beställare: Region Gotland

Årets person inom hållbart byggande: Hans Wallström
Juryns motivering: Årets person inom hållbart byggande är Hans Wallström och han får priset för sitt långa arbete med hållbarhet inom byggbranschen. Hans har sedan i slutet av 90-talet varit pådrivande och operativt aktiv för ett hållbart byggande och förstod tidigt nyttan med miljöcertifieringssystem. Han är idag hållbarhetschef på Skanska Commercial Development Nordic och har tillsammans med Skanskas medarbetare visat att höga, ambitiösa miljömål kan sättas upp och även nås. I sin nuvarande roll har Hans en mycket stor påverkan på bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete i Norden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]