Helena Lindahl, Tobias Fransson och Maria Sandell på ett välbesökt seminarium hos Fastighetsägarna.
Publicerat 27 oktober, 2017

Hållbarhetsfrågor allt viktigare för investerarna

Förutom en stadig förbättring av resultatet är den tydliga trenden att antalet bolag som rapporterar sin hållbarhet formligen exploderat. Idag presenterades resultaten från den internationella hållbarhetsundersökningen GRESB.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarkingverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. På ett frukostmöte hos Fastighetsägarna diskuterades de svenska fastighetsbolagens resultat 2017.

[ Annons ]

Kurvan för det sammanvägda hållbarhetsindexet fortsätter, liksom tidigare år, att peka uppåt. Men den tydligaste trenden är ändå att antalet bolag som rapporterar in till GRESB ökat markant.

Så också komplexiteten i vad som rapporteras in. Exempelvis rapporterade flera bolag sin energiförbrukning tidigare på aggregerad nivå, nu rapporterar man fastighet för fastighet.

I det efterföljande panelsamtalet talade Tobias Fransson, chef alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden, just om hur mängden data gör hållbarhetsaspekterna allt mer komplexa att hantera. Men rapporteringsverktyg som exempelvis GRESB blir ett viktigt verktyg för att som investerare kunna ställa rätt frågor.

– För oss blir det allt viktigare att hållbarhetsarbetet och bolagets affärsmodell verkligen hänges samman. När vi stämmer av med vd:ar märker vi att hållbarheten fortfarande inte är helt integrerad i verksamheten, sa Tobias Fransson.

En fråga som diskuterades var vad som blir nästa steg när alltfler bolag uppvisar toppresultat.

– Där tycker jag att det är positivt att GRESB tar upp fler aspekter av hållbarhet. Som inkludering och mångfald, där finns det stora utvecklingsmöjligheter, sa Maria Sandell, hållbarhetschef, Kungsleden.

Helena Lindahl, senior portföljförvaltare på Storebrand, betonade hur hållbarhetsfrågorna i stort tagit ett större utrymme i hennes riskanalyser.

– Att bedöma risk för tio år sedan handlade till största delen om att se ränterörelser och den typen av aspekter. Nu är det en självklarhet att analysen måste inkludera hållbarhetsaspekter.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]