Foto: Ida Gyulai
Publicerat 17 januari, 2019

Hållbarhet som lockar till möten

Det har gått ett år sedan boexpot Vallastaden. Människor har flyttat in i denna motsats till 60- och 70-talens miljonprogram, strax utanför Linköping.

Här finns ingen arkitektonisk röd tråd. I stället är det miljömässig och social hållbarhet samt grön filosofi som förenar huskropparna och kvarteren. Tanken är att man ska kunna bo på olika sätt men ändå tillsammans. Därför trängs villor och radhus med hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom finns flera byggemenskaper i området.

[ Annons ]

På de gemensamma utrymmena finns många olika sätt för de boende att träffas och umgås, bland annat i de många vinterträdgårdarna som finns på taken. Vallastaden är långt ifrån färdig. Bara så sent som nu i höst blev det klart att ytterligare 75 lägenheter, 14 radhus och en friliggande villa byggs i stadsdelen. Bland dem märks flera mindre hyresrätter med lägre hyror. Ytterligare tre kvarter har detaljplaner och beräknas bli klara inom ett par tre år.

1. Ett omsorgsboende för människor som behöver stöttning i sin vardag har fått en plats centralt i stadsdelen och inte i utkanten, som annars är vanligt.

2. Det finns flera byggemenskaper i Vallastaden, med syfte att vända på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och ge individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

3. I varje kvarter finns en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och parhus/radhus eller villor. Ägarlägenheter finns också i flera kvarter i Vallastaden. En stor blandning av olika bostäder främjar social hållbarhet.

4. I varje kvarter finns ett Felleshus som de boende sköter tillsammans. Det är ett stort uppvärmt glashus som omger ett mindre uppvärmt hus, med kök, gästrum och allrum. I växthusdelen finns plats för lek och odling.

5. Ett av 16 flerbostadshus i trä och ritat av byggande arkitekterna Omniplan i syfte att vara hållbart en lång tid framöver. Alla installationer är dragna i bjälklagen, vilket möjliggör flytt av innerväggar, till och med i badrum och kök.

6. Många av husen har vinterträdgårdar på taken. De möjliggör möten och stadsodling för de boende.

7. Konstnärerna som gjort offentlig konst i Vallastaden har fått välja plats i stadsrummet. Vi hittar allt från ljudinstallationer, och muralmålningar till poesiinskriptioner i gata och fasad.

8. Ett dike har omvandlats till en grön mötesplats för invånarna i stadsdelen. Norra sidan har bryggor och är tillgänglighetsanpassad. Södra sidan mer av en naturstig, gjord för lek och upptäckande, med fruktträd, spänger och utterstammar.

9. All infrastruktur är dragen i 2 000 meter kulvert. Det gör att gatorna inte behöver grävas upp vid underhåll – en förutsättning för att kunna bygga tätt, vilket lett till fler gröna planteringar i stadsrummet.

10. Marksten på gator och torg har fått mattmönster för att skapa vardagsrumskänsla som bjuder in till utevistelse och möten i vardagen.

Fakta
Beställare: Linköpings kommun
Fastighetsägare: 40 olika
Områdesarkitekter: Okidoki
Storlek: 20 hektar

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]