Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg. Foto: BSK Arkitekter
Publicerat 22 september, 2016

Rättspsyk flyttar in i Sveriges största passivhus

Regionservice i Skåne har i samarbete med BSK Arkitekter utformat den nya anläggningen för Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg. Anläggningen som blir ett av Sveriges största passivhus är dessutom en modern och vårdande miljö.

RPC som det förkortas invigdes den 1 september och tas i drift i och med patienternas inflyttning den 3 oktober. Anläggningen med sina 12 700 m² kommer att vara ett nav för all högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Skåne samt för forskning och utbildning.

[ Annons ]

Att få uppdraget att utforma byggnaden fick BSK Arkitekter efter en arkitekttävling 2011. Byggnaden är utformad efter fyra perspektiv: Mötet mellan stad och land, organisation och säkerhet, framtidens vårdmiljö och hållbar utformning. Dels har byggnaden anpassats för att nå de höga hållbarhetsmål som finns och som passiv – och plusenergihus producerar RPC mer energi än vad byggnaden förbrukar – allt tack vare dess arkitektur. En arkitektur som dessutom tagit personalen och patienterna i beaktning. Personalens lokaler vänder sig mot staden och havet. Patienternas miljöer vänder sig in mot den stora innergården och ut mot de öppna fälten direkt utanför patientrummen.

– Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna skapar en läkande vårdmiljö och en trygg arbetsmiljö. Vi har utvecklat arkitekturen för att byggnaden ska harmoniera väl med omgivningen där åkerlandskapet möter staden, säger Anna Bergström på BSK Arkitekter.

Anläggningen har både kostat mindre än ursprunglig budget och överträffat miljökraven enligt Miljöbyggnad Nivå Guld.

– RPC är ett bevis på att den goda beställningen faktiskt går att göra. Tydliga mål och effektiv planering har varit grunden för att lyckas. Att vi hamnar långt under budget är det ultimata beviset. Detta lyckades vi med utan att tumma på de högt ställda målen för miljö och kvalitet, säger Robert Rydbeck på Regionservice i Skåne.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]