[ Annons ]

KTH och Akademiska Hus utvecklar sitt samarbete. Parterna har i dagarna skrivit under en avsiktsförklaring om samverkan på både lednings- och verksamhetsnivå inom forskning, utbildning och innovation. Genom att dra nytta av varandras kompetenser vill Akademiska Hus och KTH tillsammans stärka hållbarhetsforskningen inom byggd miljö.
Publicerat 17 januari, 2014

Hållbarhet i fokus hos Akademiska Hus

KTH och Akademiska Hus utvecklar sitt samarbete. Parterna har i dagarna skrivit under en avsiktsförklaring om samverkan på både lednings- och verksamhetsnivå inom forskning, utbildning och innovation. Genom att dra nytta av varandras kompetenser vill Akademiska Hus och KTH tillsammans stärka hållbarhetsforskningen inom byggd miljö.

Nu inleder Akademiska Hus och KTH ett fördjupat samarbete som fokuserar på områden som berör energi, byggprocesser och byggmaterial. Även fastighetsförvaltning prioriteras och särskilt då med fokus på hållbarhet och integrerade processer. Samtidigt instiftandas en ny professur i fastighetsförvaltning som delfinansieras av Akademiska Hus.

[ Annons ]

Ambitionen är att samverkan ska ske både på lednings- och verksamhetsnivå inom forskning, utbildning och innovation och att resultaten ska stärka hållbarhetsforskningen ytterligare.
– Vi har sedan länge ett omfattande samarbete i det mer vardagliga arbetet eftersom Akademiska Hus är hyresvärd för merparten av KTH:s lokaler. Det samarbetet vill vi nu fördjupa till att även omfatta forskning och kompetensutbyte i en mer strukturerad form, berättar Peter Gudmundson, rektor för KTH.

Ett exempel på de forskningssamarbeten som redan pågår är studier kring integrerad småskalig energiproduktion som delfinansieras av DHS, Delegationen för Hållbara städer. Målet med det projektet är att kunna visualisera den energiforskning som bedrivs på KTH i ett så kallat Zero Emission Campus Lab.
– Vi har bara under det senaste året startat nya forskningssamarbeten inom en rad områden och ser nu fram emot återkommande möten och årliga uppföljningar av våra gemensamma ambitioner, säger Kerstin Lindberg Göransson, VD på Akademiska Hus.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]