[ Annons ]

Tvätta sina kläder gemensamt med grannen och uppfinningar som gör att vi kan tvätta på ett helt annat sätt. Forskningsprojektet HSB Living Lab studerar framtidens beteende i den hållbara tvättstugan.
Publicerat 7 december, 2014

Hållbara uppfinningar till framtidens tvättstuga

Tvätta sina kläder gemensamt med grannen och uppfinningar som gör att vi kan tvätta på ett helt annat sätt. Forskningsprojektet HSB Living Lab studerar framtidens beteende i den hållbara tvättstugan.

Dagens tvättmaskiner har blivit så energisnåla att nästa steg är att studera tvättbeteendet och hur maskinerna kan anpassas efter användarens beteende. I forskningsprojektet HSB Living Lab ska tvättandet av våra kläder studeras ur ett hållbarhetsperspektiv.

[ Annons ]

– Vi kommer att utveckla framtidens boende i dialog med de boende och testa lösningar i praktiken, som är svåra att pröva i skarpa nyproduktionsprojekt eller i ombyggnationsprojekt, säger Sanna Edling, projektledare på HSB Living Lab.

Byggnaden, som just nu uppförs på Chalmers i Göteborg, ska fungera som ett levande laboratorium. I cirka 40 lägenheter ska de boende, främst studenter och gästforskare, aktivt skapa kunskap om hur vi bygger framtidens resurssnåla bostäder.

För samarbetspartnern Electrolux Professional handlar produktutveckling normalt om optimering av program och produkter, men i HSB Living Lab ser företaget möjligheten att forska utanför sitt vanliga område. Här hoppas man på att synergieffekter ska uppstå genom samarbete med andra företag.
– En sådan sak som energiåteranvändningssystem i ett hus är en för stor fråga för en produkttillverkare. Men hur restvärme och vatten från tvätt- och torkprocess kan komma huset till godo, samt hur behovet av värme och vatten för maskinerna kan interagera med gemensamma värmelager, är frågor som kan komma att besvaras i projektet, säger Mattias Johansson på Electrolux Professional.

Under de senaste 20 åren har vattenförbrukningen i tvättstugan minskats radikalt – från 30 liter per kilo tvätt till 8,5 liter per kilo tvätt. Mycket lägre än så är det svårt att gå, med en mindre vattenmängd skulle textilierna inte bli genomblöta. Ett sätt att minska vattenförbrukningen ytterligare är återanvändning av vatten, något som redan görs i industriell tvätt.
– Det finns tekniska system som möjliggör återanvändning av vatten. Men det krävs någon form av incitament för att få användarna att acceptera att tvätta i återanvänt vatten, säger Mattias Johansson.

Rena och fräscha kläder är själva funktionen vi vill åt, vi kanske behöver tänka om då kläder som egentligen bara behöver fräschas upp väldigt ofta hamnar i tvättmaskinen.
– Nu kan vi studera hur alternativa metoder, som att vädra kläderna, kan påverka den totala energikonsumtionen. Både vad vinsterna skulle kunna vara, och eventuella nackdelar som ett förändrat beteende kan leda till. Om du behöver få bort odörer och fläckar lokalt kan det uppstå behov av nya produkter som leder till ett annat sätt att tvätta, säger Mattias Johansson.

I huset, som kommer att ha ett 60-tal boende, kommer flera frågeställningar om vårt tvättbeteende att tas upp. När vi lämnar in tvätten på kemtvätt tvättas våra kläder och textilier tillsammans med andra människors inlämnade tvätt. Skulle vi på samma sätt kunna tänka oss att tvätta tillsammans med grannen i den gemensamma tvättstugan?
– Det finns en stor tveksamhet till att dela tvättmaskin med en granne. Men vi tror att vi kan modernisera sättet att tänka kring tvättstugan och hur vi kan tvätta tillsammans på ett smartare sätt. I HSB Living Lab kommer vi att kunna testa olika metoder för hur det kan göras, säger Sanna Edling.

Idag är tvättutrymmen ofta oinspirerande miljöer som används enkom för att tvätta. Istället för att de boende ska vara låsta till en tid i tvättstugan vill man bygga på ett sätt som gör tvättandet mer flexibelt.
– I planlösningen kommer vi att ta fram ett gemensamt tvättutrymme som gör att man känner samma flexibilitet som om man har en egen tvättmaskin i lägenheten. Det är både utrymmeskrävande och resursslukande att ha en i varje lägenhet. Vi kommer att tänja gränserna mellan det egna och det gemensamma, säger Sanna Edling.

Även aktörer som verkar utanför ?fastighetsbranschen är intresserade av smarta tvättlösningar. För NASA, som länge har samarbetat med Chalmers, finns det ett stort intresse för hur lösningar i bostäder på jorden kan kopplas till det resurseffektiva kretsloppstänket i en rymdfarkost – en av de mest begränsade miljöerna som finns när det gäller vatten och energi.
– Idag kan man inte tvätta i rymden så framtida tvättmöjligheter att tvätta utan vatten är de jätte-intresserade av. Särskilt inför en kommande expedition till Mars som kommer ?att ta tre år, säger Sanna Edling.

Fakta/HSB Living Lab
Byggstart: Februari/mars 2015.
Antal lägenheter: Cirka 40.
Boende: Cirka 60, från singelhushåll till barnfamiljer, yngre och äldre. Gemensamt är att de alla är studerande, doktorander eller forskare på Chalmers eller Göteborgs universitet.
Medverkande: HSB, Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park, Electrolux Professional, Göteborgs Energi, Tengbom, teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren, Peab, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers studentbostäder.
Livslängd: Tio år, sedan flyttas byggnaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]