Illustration: Lunds kommun
Publicerat 21 mars, 2019

Hållbara hyresrätter byggs i Lund

Brunnshög i Lund får 60 nya hyresrätter. Det står klart sedan Tornet Bostadsproduktion vunnit en markanvisningstävling, med hjälp av Tengbom arkitektkontor.

Det vinnande bidraget från Tengbom arkitektkontor är ett sex våningar högt hus med ett 60-tal hyresrätter i kvarteret Gryningen. Det byggs i trä med trästomme, organiskt avfall omvandlas till energi och taket kläs med solceller.

[ Annons ]

Ett genomgående tema är odling, som ska återfinnas på innergården, i trapporna och terrasserna. På innergården ska det finnas fruktträd, bärbuskar och ytor för egen odling.  Vattnet som ska användas till odlingarna ska samlas upp naturligt genom regnvattendammar och regnbäddar.

Fastigheten ska bidra till det offentliga rummet i Brunnshög med en pocket-park och lekplats som är tillgänglig för hela stadsdelen. Hela byggnadens livscykel har legat i fokus och kommer att vara klimatsmart – den byggs i trä med trästomme, organiskt avfall omvandlas till energi och taket kläs med solceller.

– Lundaborna får ett nytt hus med höga hållbarhetsambitioner och mycket nytänk. Särskilt uppskattades de starka åtagandena för det offentliga rummet, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet i Lunds kommun.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]