[ Annons ]

Publicerat 12 februari, 2013

Hallå där Kristina Alvendal

Intervju med Kristina Alvendal, vd Stockholm City Airport och en av Fastighetsmässans keynote-talare.

Vad ska du prata om på mässan?

[ Annons ]

– Om vi ska kunna konkurrera på en internationell marknad med de smar­taste människorna måste vi erbjuda innovativa och kreativa miljöer. Då duger inte längre de traditionella företagsparkerna med hus som står i princip in the middle of no where – det är den täta, urbana staden som kan erbjuda mervärde för att intelligenta människor ska välja Stockholm som stad att jobba i – med alla stadens funktioner nära till hands.

Fastigheter och flygplatser – hur hänger det ihop?

– Jag kommer att presentera en stadsbyggnadsstrategi som har tagit fram tillsammans med mina uppdragsgivare och de allra bästa konsulterna för samhällsplanering. Det handlar om en vision och strategi för hur delar av området kring Arlanda ska utvecklas till en tät stadsmiljö. Vi skapar en levande stad även utan bostä­der. En flygplatsstad kan ju erbjuda något som ingen annan kan – gångav­stånd till världen. Det är ett mervärde som är oerhört värdefullt för många företag.

Vad ser du för potential för området kring Arlanda?

– Jag ser en enorm potential, inte minst för att Arlanda är lokaliserat precis mellan Stockholms innerstad och Uppsala – två expansiva regio­ner som växer, och där efterfrågan på mark är oändlig. Marktillgången är en av våra stora tillgångar. Vi kan erbjuda stora landområden som än så länge inte är helt sönderbyggda – det innebär att vi kan göra rätt från bör­jan. Internationellt sett är det här en oslagbar kombination.

Hur långt har utvecklingen kommit än så länge?

– Ser man ut genom termi­nalfönstret på Arlanda så får man inte riktigt känslan av att Stockholms inner­stad börjar här, men om 20-25 år kan det vara så. Dagens situation med långtids­parkeringar och vägspagetti ser inte ut som visionen, därför är det viktigt att ta fram en tro­värdig strategi för hur vi ska nå dit. Ca 20 000 personer jobbar här idag. Med vårt arbete kommer vi kunna skapa förutsättningar för att öka antalet arbetstillfällen till 50 000.

Vad innebär din bakgrund som stadsbyggnads- och fastighets­borgarråd i din nya roll som vd för Stockholm City Airport?

– Den är väldigt användbar. I min tidigare roll var jag ansvarig för utbyggnaden av Stockholms stad – nu har jag möjlighet att fortsätta arbeta med stadens utveckling, och det är ett hantverk som jag kan. Sen är det oerhört värdefullt att jag jobbat med både politik och näringsliv, eftersom mina nuvarande uppdragsgivare är en så blandad skara av både stat, kom­mun och det privata, då är det skönt att ha med sig erfarenhet av hur de olika aktörerna tänker och vad de prioriterar.

Vad tror du att ditt före­drag kan sätta igång för tankar hos representan­terna från fastighets­branschen i publiken?

– Dels hoppas jag kunna förmedla att utvecklingen händer här och nu. Vill man vara med på tåget är det dags att hoppa på. Jag hoppas också kunna bidra till att ändra synen på fastighetsutveckling. Det handlar inte längre om att bara uppföra en fin byggnad och hyra ut ett antal kvm, man måste kunna presen­tera en helhet och fråga sig; hur sätts fastigheten i samband med omvärl­den? Med staden runt omkring? Med parker och andra offentliga rum? Och vad finns det egentligen på bottenvå­ningarna?

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]