[ Annons ]

Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, hoppas på utvecklat samarbete mellan fastighetsägare och tillsynsmyndighet. Foto: Petter Cohen.
Publicerat 9 juni, 2016

Håll koll på kollen

Egenkontrollen skulle underlättas om fler använde de digitala verktyg som finns på marknaden. Här berättar Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, om hur miljöbalkens krav kan effektivisera din förvaltning.

När miljöförvaltningen i Stockholm förra året gjorde inspektioner av egenkontrollen hos 685 fastighetsägare var det bara fem procent som klarade sig utan anmärkningar. För 176 stycken, 26 procent, ansågs bristerna vara så pass allvarliga att fastighetsägarna måste redovisa åtgärder och upp-daterade rutiner.

[ Annons ]

Det betyder dock inte att de boende svävar i akut fara.

– Nej, så är det absolut inte. Men det kan dock finnas risker. Som att alldeles för många har för låg temperatur i returvattentemperaturen, vilket kan innebära risk för legionella, säger Peter Brådenmark, enhetschef på Bostad och miljö på Miljöförvaltningen Stockholm stad.

I många fall beror inte anmärkningen på någon faktisk brist i själva förvaltningen, utan att det saknas dokumenterade rutiner.

– Vi får ofta information om att fastighetsskötaren gör vissa kontroller, men att det saknas nedskrivna rutiner. Vad händer då om just denna fastighetsskötare slutar? Det måste finnas ett upparbetat system, säger Peter Brådenmark.

Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, vill inte sticka under stol med att resultatet trots allt pekar på ett faktiskt problem.

– På ett sätt är det bra att det här kommer upp. Det tar tempen på hur man jobbar med egenkontroll. Jag hoppas att det här kan bli starten på ett arbete för att hitta en gemensam handlingsplan kring hur fastighetsägare och tillsynsmyndighet kan underlätta och skapa en tydligare struktur kring egenkontrollen, säger Anni Carpelan.

Jag hoppas att det här kan bli starten på ett arbete för att hitta en gemensam handlingsplan

När egenkontrollansvaret infördes 1999, i och med att miljöbalken trädde i kraft, innebar det i mångt och mycket en stor omvälvning. Där det innan var myndighetens ansvar att kontrollera att det inte uppkom problem är det nu den som bedriver verksamhet som är skyldig att visa att den inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Övergången mellan de två olika systemen var inte helt smärtfri. Myndighetskontrollen ska vara just en kontroll av egenkontrollen, med vissa stickprov. Därför dök det upp en hel del kritik när kommunens inspektör ändå propsade på att göra egna mätningar där fastighetsägaren enligt regelverket är skyldig att anlita en auktoriserad inspektör, som exempelvis den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

Men när det fungerar ska det i princip räcka med att kunna visa att det finns tydliga rutiner. Numera finns det digitala system som förenklar dokumentationen – och framförallt som påminner om när det är dags att göra kontroll.

Anni Carpelan hoppas att det i framtiden ska gå att utveckla de digitala systemen så att tillsynspersonen själva kan gå in och se vad som är gjort.

– Kan man lösa det digitalt blir det betydligt enklare för alla parter.  Vi skulle inte helt sluta med stickprov, men vi skulle absolut kunna effektivisera tillsynen om fler använde sig av de digitala lösningar som finns på marknaden, säger Peter Brådenmark.

Utöver Fastighetsägarnas egna system har ett flertal fastighetssystem lagt till funktioner som kan användas för att hålla koll på egenkontrollen.

–  Användaren anger vad kontrollen omfattar i byggnaden, hur den ska utföras och hur ofta samt vem som är ansvarig. Därefter påminner systemet användaren när arbetet ska utföras. I vårt system görs mycket av arbetet mobilt, säger Henrik Smidskog, marknadschef på Fast2 affärssystem.

Carpelans goda råd:

1. Ha god kommunikation med handläggarna på miljökontoret. De är inte ute efter att sätta dit någon. I många frågor kan man få hjälp om man är osäker på vad som gäller.

2. Se egenkontrollen som en naturlig del av arbetet. Egenkontrollen ger framförhållning inför större åtgärder som stambyte eller ventilationsåtgärder.

3. Koppla samman egenkontrollen med underhållsplanen.

4. Ta reda på vilka kontroller du som fastighetsägare kan utföra själv och vilka som kräver en utom-stående expert.

5. Se till att det finns rutiner för att hantera störningar eller klagomål.

6. Håll dig uppdaterad om lagar och regler.

7. Låt boende ta del av egenkontrollen, det skapar tillit och trivsel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]