Publicerat 14 december, 2018

Håll koll på hållbarhet

Stora bolag är enligt lag skyldiga att hållbarhetsrapportera (läs vad som gäller på sidan 28). Men att förhålla sig till olika branschregler och standarder blir allt viktigare även för mindre aktörer. Några exempel listas här.

Investerare jämför och bedömer

[ Annons ]

När investerare skulle bedöma risk för tio år sedan handlade det till största delen om att se ränterörelser och liknande aspekter. Nu är det en självklarhet att analysen måste inkludera hållbarhetsaspekter. Därför finns det ett stort behov av verktyg för att kunna ställa rätt frågor och bedöma hållbarheten.

Global Reporting Initiative (GRI), som grundades redan 1997, har under årens lopp utvecklats till den dominerande internationella standarden för hållbarhetsrapportering. Det är ett ramverk som numera de allra flesta bolag väljer för att på frivillig basis systematiskt analysera, hantera och rapportera om hur man arbetar med de hållbarhetsaspekter som är de mest väsentliga för just deras verksamhet.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett benchmarkingverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. Bedömningarna styrs av vad investerare och bransch anser vara väsentliga frågor och anpassas till internationella rapporteringsramar som GRI.

 

En boom för certifieringar

Certifieringar är ett effektivt sätt att kommunicera en fastighets miljömässiga och sociala egenskaper. Styrkan ligger i mångt och mycket i att det blir ett kvitto från tredje part på att hållbarhetsarbetet hanteras på ett professionellt sätt och att resultatet är mätbart.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Över 1000 byggnader är certifierade enligt systemet. Systemet ägs och utvecklas av  Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Miljöbyggnad mäter sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part.

LEED Leadership in Energy and -Environmental Design är ett internationellt bedömningssystem, utvecklat och av den icke-vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. Det syftar till att minska användning av resurser så som energi och byggnadsmaterial.

BREEAM Är en miljöcertifiering som utvecklades i Storbritannien i början av 1990-talet av Building Research Establishment. Det var från början ett statligt institut men har privatiserats och ägs i dag via en stiftelse bestående av aktörer i branschen.

Citylab En certifiering för hållbar stadsutveckling. Där undersöks i vilken grad de boendes närmiljö har planerats med hänsyn till nationella mål och till FN:s hållbarhetsmål.

WELL Building Standard Det första internationella systemet som tar ansvar för människors välbefinnande i kontorsbyggnader. WELL utgår från sju koncept som påverkar vårt välmående och därmed produktivitet: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och sinne.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]