[ Annons ]

Fram till 2015 uppskattar hälften av Sveriges kommuner att de har ett underskott på bostäder. Främst behövs billiga och små bostäder. Det visar Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät 2014.
Publicerat 3 juni, 2014

Hälften av Sveriges kommuner har brist på bostäder

Fram till 2015 uppskattar hälften av Sveriges kommuner att de har ett underskott på bostäder. Främst behövs billiga och små bostäder. Det visar Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät 2014.

Under 2013 såldes drygt 10 000 allmännyttiga bostäder, men trots det minskade inte det allmännyttiga beståndet i helhet då bolagen byggde och köpte över 9 9 50 bostäder under samma period. Det framgår av Boverkets omfattande analys av bostadsmarknaden i Sveriges 290 kommuner.

[ Annons ]

I undersökningen gör också över hälften av kommunerna bedömningen att de har underskott på bostäder i kommunen som helhet. Det finns framför allt ett behov av billiga och små bostäder. Samtidigt genomförs nu många insatser för att underlätta för ungdomar att få egen bostad och antalet nybyggda studentbostäder förväntas öka kraftigt redan under 2014.

Här kan du göra din egen analys av läget på bostadsmarknaden i din kommun.

Om undersökning:
Syftet med Boverkets bostadsmarknadsenka?t (BME) a?r att bidra till en kon- tinuerlig uppfo?ljning av utvecklingen pa? bostadsmarknaden samt att spa?ra trender och tendenser info?r den framtida utvecklingen. Enka?ten inneha?l- ler kommunernas bedo?mningar och ger da?rmed en sammanha?llen bild av bostadsmarknaden i hela landet. Bostadsmarknadsenka?ten genomfo?rs i samarbete med la?nsstyrelserna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]