[ Annons ]

Gärna fler bostäder, men inte precis där jag bor, och inte så att bygget stör mig. Så kan en ny undersökning om inställning till byggande i storstäderna sammanfattas.
Publicerat 5 maj, 2015

Stadsborna vill se fler bostäder – någon annanstans

Gärna fler bostäder, men inte precis där jag bor, och inte så att bygget stör mig. Så kan en ny undersökning om inställning till byggande i storstäderna sammanfattas.

Det finns en utbredd förståelse bland Sveriges storstadsbor för att stadskärnor måste förtätas. En majoritet vill också se att det byggs fler bostäder. Ändå upplever många invånare att de kommer i kläm när det ska byggas på tätbefolkade platser. Det visar en ny undersökning från företaget Bergsäker som arbetar med bland annat omgivningspåverkan och riskanalys.

[ Annons ]

I undersökningen har Bergsäker frågat 1172 svenska storstadstadsbor om deras inställning till byggande i Stockholm, Göteborg och Malmö och resultatet är tydligt. Mer än hälften är positiva till ett ökade byggande i stan – men inte där man själv bor.

74 procent av de tillfrågade vill att det byggs mer bostäder, och lite mer än hälften – 52 procent uppger att de är positivt inställda till ökad byggande i staden, men ser gärna att man undviker att bygga just där de själva bor.

– Många är bekymrade och oroade för byggande i staden och detta är något vi i branschen måste ta på allvar. När städer förtätas innebär detta stora ingrepp på liten yta och då är det många faktorer som man måste ta hänsyn till, inte bara uppenbara risker när man spränger och schaktar utan också de lite mer mjuka frågorna, som att informera omgivningen och hantera människors oro, säger Göran Karlsson, vd Bergsäker.

Vidare visar undersökningen att cirka sju av tio ibland eller ofta störs av byggprojekt. Begränsad framkomlighet, buller och oväsen anser storstadsborna vara mest störande besvärande i samband med byggnation.

Oavsett var det byggs vill storstadsborna hållas väl informerade. 80 procent uppger att det är viktigt för dem att vara väl informerade om byggnation i deras närhet. Men 36 procent anser sig inte vara tillräckligt informerad om byggprojekt i sin närhet.

– Människor vill engagera sig i utvecklingen i staden. Vi får dagligen mejl och frågor från allmänheten som vill veta mer. Samtidigt vet vi att fler överklagar och att detta inte sällan leder till långa byggtider med ökade kostnader som följd. Det finns med andra stora pengar att spara om man hanterar omgivningen på rätt sätt, säger Göran Karlsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]