[ Annons ]

Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart 2012-2014 är försenade. Det visar en ny undersökning av Stockholms Byggmästerförening.
Publicerat 21 februari, 2013

Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas

Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart 2012-2014 är försenade. Det visar en ny undersökning av Stockholms Byggmästerförening.

Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län minskade med närmare 20 procent under 2012 jämfört med den redan låga nivån 2011. En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att bostadsbyggandet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter 2014.

[ Annons ]

– Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden 120 000 nya bostäder eller 10 000 per år. Förra året påbörjades det ungefär 7 000 bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst.

Sveriges Byggindustrier Öst menar att orsaken till det låga bostadsbyggandet är kommunernas detaljplanearbete och tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav.
– Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det är en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen i syfte att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, avslutar Elisabeth Martin.

Undersökningen genomfördes i januari 2013 och avsåg byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner kronor med planerad byggstart 2012-2014 enligt Byggfaktas databas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]