[ Annons ]

Hälften av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer falla. Bara en fjärdedel att priserna ska gå upp. Det visar SEB:s Boprisindikator som presenteras idag. Boprisindikatorn har inte varit så här negativ sedan februari 2009.
Publicerat 12 september, 2011

Hälften av hushållen tror på fallande bostadspriser

Hälften av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer falla. Bara en fjärdedel att priserna ska gå upp. Det visar SEB:s Boprisindikator som presenteras idag. Boprisindikatorn har inte varit så här negativ sedan februari 2009.

Av tillfrågade hushåll svarar 50 procent att de tror att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 37 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger på 26 procent, att jämföra med förra månadens nivå på 35 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 20 procent mot förra månadens nivå 21 procent.

[ Annons ]

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på minus 24, en nedgång med 22 enheter sedan förra månaden.

– Fortsatt stor oro på de finansiella marknaderna och kraftigt nedskruvade tillväxtprognoser för såväl Sverige som omvärlden har fått betydligt fler hushåll att tro på nedgång i bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,47 procent, att jämföra med 2,79 procent i augustimätningen.

– Även om flertalet intervjuer i undersökningen genomfördes före Riksbankens räntebesked och nedjustering av ränteprognosen har hushållen insett att svagare konjunktur kommer att innebära lugnare ränteutveckling, säger Gunilla Nyström.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två enheter färre än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 31 augusti till 7 september 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]