Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL. Foto: Hans Alm.
Publicerat 12 december, 2018

Hälften av detaljplaner överklagas i Göteborg

Kommunerna arbetar fram detaljplaner på mindre än två år men överklaganden leder till att byggen försenas med i genomsnitt 142 dagar. I Göteborg överklagas hälften av alla detaljplaner visar nya siffror från SKL.

Enligt SKL ligger det just nu 160 000 bostäder färdiga i detaljplaner. SKL har länge hävdat att de flesta kommunerna är bra på att ta fram detaljplaner.

[ Annons ]

– Kommunerna ser till att det finns mycket planlagd mark för företagen att bygga på. Det är bra. En god beredskap med detaljplaner gör det möjligt för marknaden att upprätthålla en hög och jämn byggtakt över tid, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Enligt SKL tar det mindre än två år för kommunerna att ta fram en detaljplan. Men överklaganden gör att det vanligen tar längre tid innan planerna börjar gälla. Var fjärde detaljplan som kommunerna antar överklagas, enligt SKL:s Öppna jämförelser.

Nu är det ytterst sällan som ett överklagat bygglov leder till att ett bygge inte blir av, men processen fördröjer bostadsbyggandet.

– Mark- och miljödomstolarna behöver hantera överklagade detaljplaner snabbare än vad de gör i dag. En studie som Boverket gjort bland tre av fem domstolar visar att överprövningen i genomsnitt tar 142 dagar. Det är betydligt längre än vad det tog för länsstyrelserna som var första överprövande instans fram till 2016. När överprövningen drar ut på tiden, då fördyras och försenas bostadsbyggandet, säger Gunilla Glasare.

I de större kommunerna är det Göteborg, Lund och Uppsala som har flest överklaganden. En undersökning som Fastighetsägarna GFR gjorde för fyra år sedan visade att områden där det är mycket fritidshus och havsutsikt har en stor andel ärenden som överklagas. Inte helt oväntat är även områden med höga priser på bostäder mer frekventa i rättsprocesser.

Så här många detaljplaner överklagades 2016 – 2017 i procent. Källa: SKL

Göteborg 47%

Lund 46%

Uppsala 41%

Norrköping 37%

Jönköping 37%

Stockholm 36%

Linköping 35%

Helsingborg 32%

Västerås 26%

Östersund 26%

Södertälje 25%

Borås 23%

Karlstad 21%

Luleå 18%

Malmö 17%

Borlänge 17%

Växjö 16%

Umeå 16%

Trollhättan 15%

Gävle 13%

Örebro 7%

Sundsvall 5%

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]