Foto: Shutterstock.
Publicerat 2 mars, 2020

Hälften av alla unga känner sig ensamma hemma

Sedan 2015 har andelen som sig ensamma ökat visar Ungdomsbarometern. Var fjärde uppger idag att de känner sig ensamma, jämfört med var sjätte 2015. I hemmet upplever fler än hälften av de tillfrågade återkommande ensamhet.

Enkäten som Ungdomsbarometern tillsammans med Boinstitutet tagit fram bygger på cirka 19 000 svar från ungdomar mellan 15-24 år. När frågan om man anser att livet är rikt på vänner eller om känner sig ensam ställdes 2015 var det 15 procent som svarade ensamt, fyra år senare är den siffran 24 procent.

[ Annons ]

Varför känslan av ensamhet ökar hos unga svarar inte denna enkät på, men Sara Fröhling Lind på Ungdomsbarometern skriver i en kommentar att många unga känner existentiell kris på grund av samhällsförändringar och klimatfrågan. Det kan leda till en mörkare syn på framtiden och även spegla sig i en känsla av ensamhet. Det är också en generation (Z) som i andra undersökningar visar större psykisk ohälsa och även mindre lust att träffa nya människor utanför den digitala världen.

I den nya enkäten ställs även frågor om hur man bor och om ensamhet i hemmet. På frågan ”hur ofta känner du dig ensam i ditt hem?” svarar 14 procent att man gör det varje dag och 44 procent några gånger i veckan. Påpekas ska att andelen som känner sig ensamma är lika stor för gruppen som flyttat hemifrån som för dem som bor kvar hemma. Även var fjärde som bor med en partner känner sig ensam hemma varje dag.

Unga som bor i hyresrätt och studentlägenhet upplever sig mer ensamma hemma än de som bor i bostadsrätt.

Hur kan man då komma till rätta med känslan av ensamhet i boendet? Svarsalternativet i enkäten som, kanske inte så överraskande, lockade flest var att få lägre boendekostnader för att ha råd med fler sociala aktiviteter (25 procent av de tillfrågade). Aktiviteter med grannar och fler gemensamma ytor i huset var också intressant, framför allt hos de unga som bor i bostadsrätt.

Vilken betydelse bostaden har för ensamheten är fortfarande ett förhållandevis outforskat område konstaterar Boinstitutet.

– Hemmet är den plats där vi tillbringar mest tid, och då känns det självklart att undersöka vad vi kan göra där för att minska ensamheten, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet i en kommentar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]