Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 5 april, 2019

Gymmet tvingades återställa

Ett gymföretag ska betala för att återställa en lokal till ursprungligt skick även om det i hyresavtalet anges att lokalen skulle återställas i godtagbart skick. Det enligt en dom i hovrätten.

Lokalen som ligger i Skåne hyrdes ut som rå lokalyta. De anpassningar gymmet ville genomföra godkändes av fastighetsägaren. Det innebar att det byggdes toaletter, duschar, omklädningsrum och sattes upp väggar. När hyresavtalet upphörde krävde fastighetsägaren att lokalen skulle återställas till ursprungligt skick, alltså en rå lokalyta. Men gymföretaget menade att de enligt hyresavtalet endast var skyldiga att återställa lokalen i godtagbart skick. Anpassningarna menade man hade övergått att tillhöra lokalen genom så kallad accession, det innebär att de blivit en del av fastigheten och att äganderätten övergår till fastighetsägaren.

[ Annons ]

Fastighetsägaren återställde lokalen och krävde sedan att gymföretaget skulle betala för åtgärderna vilket de vägrade. Ärendet drevs vidare till tingsrätten som beslutade att företaget skulle betala för återställandet av lokalen.

Domen överklagades till hovrätten som gjorde samma bedömning som tingsrätten: företaget ska betala för återställandet. I domen anger hovrätten att de anpassningar som gjorts saknar värde för fastighetsägaren liksom för kommande hyresgäster. Det uppfyller inte heller övriga kriterier för att ha övergått att tillhöra lokalen med accession.

Ove Schramm, Creo advokater, och expert på fastighetsjuridik anser att fallet är intressant eftersom det tydliggör vad accession innebär:

— Det ska vara sådant som praktiskt inte kan skiljas från hyresobjektet och är en naturlig del av egendomen, som färg, tapeter eller annat som innebär att det uppstår en värdeminskning av lokalen om det tas bort.

— I detta fall hyrde gymföretaget en rå lokalyta och byggde sedan toa, duschar och omklädningsrum. Det var inte svårt att riva dessa och innebar inte någon värdeförstörelse att ta bort dem, menar Ove Schramm.

Gymföretaget dömdes att betala 103 140 kronor plus ränta samt rättegångskostnader.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]