Gustav III torg tar form

Diös har tillsammans med Östersunds kommun har presenterar planförslaget för Nya Gustav III Torg i Östersund. Torget ska vara attraktivt och levande, och innehålla såväl bostäder som mötesplatser, kontor, hotell och kommersiell verksamhet.

Annons:

Annons:


Enligt Maria Boberg, stadsarkitekt, Östersunds kommun, är målet att utvecklingen av torget ska bidra till att stärka Östersunds stadskärna.

– Vi har tillsammans med Diös haft en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet för Nya Gustav III Torg framåt. Nu ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget, säger hon i en kommentar.

Det var i samband med att handlingarna, inför kommunstyrelsens möte den 7 april, skickades som media bjöds in till en presskonferens under onsdagseftermiddagen i syfte att ta del av tänkta planer för Nya Gustav III Torg. Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat ett avtal om markanvisning gällande exploatering kring Gustav III:s torg.

– Nu har vi kommit ytterligare en bit på väg i planprocessen i att utveckla Gustav III Torg. Vi vill öka attraktionskraften i Östersund och utveckla ett nytt tryggt kvarter med ett innehåll som lockar människor i alla åldrar och vi vill skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och andra områden i stan, säger Henrik Lundmark, projektutvecklare Nya Gustav III Torg, Diös.

 

Annons: