Publicerat 15 maj, 2020

Gunnar Lindberg avböjer omval till styrelsen i NP3

Aktiägarna i NP3 Fastigheter kallas till årstämma den 15 juni i Sundsvall. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,70 kronor per stamaktie samt 2 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på 50 öre per preferensaktie.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskar i storlek från sex till fem ledamöt. Gunnar Lindberg har avböjt omval till styrelsen. Omval förslås av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin och Anders Nilsson. Omval föreslås av Anders Nilsson som styrelseordförande och nyval av Nils Styf som vice styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda i form av högst 500 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemisison av högst 5,4 miljoner stamaktier och högst 10 miljoner preferensaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]