[ Annons ]

Bild: White.
Publicerat 2 februari, 2021

Grönt ljus för Våga

Arkitektbyrån Whites liggande vattentorn Våga i Varberg har fått grönt ljus. Ett genomförandeavtal har tecknats med Veidekke, som räknar med att starta bygget i vår.

När Varbergs kommun insåg att det gamla vattentornet inte längre räcker till utlyste man en tävling om ett nytt vattentorn. Men enligt anvisningarna skulle det inte bara rymma tiotusen kubikmeter vatten, utan även fungera som ett nytt landmärke för staden. 

Valet föll 2018 på Whites bidrag Våga, som enligt juryn ”kommer att bidra till Varbergs vision som Västkustens kreativa mittpunkt.”

[ Annons ]

Vattentornet är liggande och utformat som en stiliserad våg, där vattnet paketeras i ett långsträckt landmärke synligt både från centralorten och från E6:an som löper förbi staden. Genom att låta vattentornet sträcka sig på längden i stället för att ha en rund utformning utmanar White den traditionella designen av vattentorn.

– Denna livsviktiga resurs blir ett nytt landmärke för staden, men också en symbol för deras nytänkande. Det känns otroligt kul att projektet nu realiseras, säger Lars Zackrisson, uppdragsledare på White.

Ett större torn med större kapacitet är en del i det kommunala bolaget Vivabs långsiktiga VA-planering, som ska ge en stabil och trygg vattenförsörjning till stadens växande antal invånare. Vågas reservoar rymmer fem gånger fler kubikmeter vatten jämfört med det befintliga, vilket gör att dricksvattenleveransen kan hanteras på ett bra sätt även vid oförutsedda eller planerade avbrott.

– Både att rita och bygga vattenanläggningar kräver specialistkompetens. Vi är glada att Veidekke ska bygga detta formstarka projekt och är trygga med att de kommer att kunna leverera med hög kvalitet, säger Agnes Orstadius, handläggande arkitekt på White.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]