Illustration: Sweco.
Publicerat 25 mars, 2020

Grönt ljus för Skeppsbrons andra etapp

Kommunstyrelsen har gett klartecken till den andra etappen utbyggnad av Skeppsbron i Göteborg. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige senare i vår.

Utvecklingen av Skeppsbron började redan 2005, men arbetet har dock dragit ut på tiden eftersom investeringen visade sig vara större än vad man inledningsvis räknade med. Men efter en ny ekonomisk genomgång av kostnader och detaljplan, har kommunstyrelsen nu alltså gett klartecken till en fortsättning för Skeppsbrons utveckling.

[ Annons ]

– Vi är mycket glada att vårt arbete har gett resultat och att vi nu kan fortsätta utveckla Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling.

Staden bedömer att det går att bygga Skeppsbron med en investering för Göteborgs Stad på cirka 860 miljoner. Då uppfylls kraven i detaljplanen på gator, park, kajer och garage.

Fakta Skeppsbron:

I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också byggnation av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Fem byggaktörer har valts ut att utveckla kvarteren på Skeppsbron. Fullt utbyggt beräknas området vara omkring 2027, med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]