Detaljplanen för Fabriksstaden, det största området för nya bostäder i centrala Gustavsberg, har överklagats upp till sista instans. Men nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte medges och planen kan därför vinna laga kraft.
Publicerat 31 juli, 2013

Grönt ljus för nyproduktion av bostäder i Fabriksstaden

Detaljplanen för Fabriksstaden, det största området för nya bostäder i centrala Gustavsberg, har överklagats upp till sista instans. Men nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte medges och planen kan därför vinna laga kraft.

[ Annons ]

– Ett mycket glädjande besked. Nu får vi äntligen sätta spaden i marken så att den nya fabriksstaden kan växa fram, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommunfullmäktige antog i december 2011 detaljplan för Fabriksstaden, i Gustavsberg. Planens syfte är att omvandla det gamla fabriksområdet i Gustavsberg till bostäder, verksamheter och service samtidigt som fabrikens historia fortsätter att vara både synlig och levande för invånare och besökare. Detaljplanen innehåller cirka 1 400 bostäder, ett parkstråk och en förskola. Vissa kulturhistoriska byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, planeras att bli en del av den nya bebyggelsen.

Fullmäktiges antagandebeslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län av boende utanför planområdet. Länsstyrelsen prövade överklagandena och beslutade i juni 2012 att avvisa två överklaganden och att avslå överklagandena i övrigt.

Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som avslog de inkomna överklagandena. Mark- och miljödomstolens dom överklagades av samtliga klaganden och ärendet togs vidare till Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom den 28 maj 2013 att överklagandena inte tas upp av domstolen, alltså att ett så kallat prövningstillstånd inte lämnas. Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]