Foto: Shutterstock
Publicerat 24 september, 2018

Grönt ljus för Gröna Lund

Efter några månader av överklaganden har detaljplanen för projektet Gröna Lund fått grönt ljus. Därmed påbörjas byggandet av 100 lägenheter i centrala Lund under våren 2020.

Det är Veidekke bostad och Öresundsporten som arbetat fram detaljplanen. Den antogs i december i fjol, men överklagades. Mark- och miljööverdomstolen beslöt dock att inte bevilja prövningstillstånd och därför vinner detaljplanen nu laga kraft.

[ Annons ]

– Vi ser mycket fram emot att genomföra det här projektet som stadsbyggnadskontoret drivit fram tillsammans med oss på rekordtid, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare Veidekke Bostad region sydväst

Gröna Lund ska uppföras i kvarteret Måsen, som i dag bland annat innehåller studentbostäder, skol- vård- och kontorsverksamheter. Dessa ska bevaras, men det som i dag är parkeringsplatser styckas av till en separat fastighet. Det är denna som Veidekke Bostad förvärvat och ämnar uppföra 100 bostäder på

– Det är positivt att förtäta städer och skapa möjligheter för fler att bo och arbeta centralt i Lund. Genom det här projektet tillför vi 100 nya bostäder i ett mycket attraktivt läge, säger Ole Bang Pedersen, VD för Öresundsporten AB.

På Lunds kommun är man nöjd över att arbetet med det nya kvarteret nu kan påbörjas.

– Vi behöver fler bostäder, särskilt i Väster. Det här projektet ser vi som ett exempel på hur man skickligt tagit vara på en plats där inget tidigare sett möjlighet att bygga bostäder. Det här är en bra förtätning och Veidekke Bostad är duktiga på att hitta möjligheter ingen annan sett. För oss var det viktigt att sända en signal som det finns bred politisk uppslutning bakom, säger Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (s)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]