[ Annons ]

På en innergård hos MKB i Malmö har gröna väggar skapats på fasaden. Foto: Annika Kruuse.
Publicerat 13 maj, 2016

Gröna vågen kommer till stan

En bit skogsbacke istället för den traditionella innergården? Projektet BiodiverCity gör det möjligt att få in helt nya biotoper i stadsmiljön. Resultatet blir mer grönska och en trivsammare stad.

Gröna strukturer i stadsbilden handlar inte bara om att plantera in träd och växter där det rent visuellt tycks passa bäst. För att exempelvis få till en innergård med skogsbiotop krävs stor expertis och att flera funktioner samordnas.

[ Annons ]

2012 sjösattes det första BiodiverCity-projektet i Malmö. Målet var att öka den biologiska mångfalden och att skapa en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. Här krävdes kompetenser som ekologer, arkitekter, byggare, landskapsarkitekter och ingenjörer – yrkesroller som inte vanligtvis arbetar tillsammans.

– Utmaningen låg i att knyta samman alla som krävdes för att en biotop eller ett ekosystem skulle passa in i stadsmiljön. Det handlar om ett levande material som påverkas av sin omgivning. Givetvis ser förutsättningarna olika ut om det ska anpassas till Malmö eller till Kiruna, berättar Per Flink, projektledare på Sustainable Business Hub.

Nu tas liknande produkter fram som ska kunna säljas i standardiserade lösningar till fastighetsägare, kommuner och byggföretag. Tanken är att det ska vara lika lätt att beställa en innergård med skogsbiotop som en gräsmatta. Färdiga lösningar ska lanseras redan till sommaren och det finns flera fördelar med produkterna.

– Ett grönt tak minskar översvämningsrisken genom att det absorberar regnet eller fördröjer avrinningen vid häftiga regn. Samma sak gäller en väl planerad innergård som gör att risken för vattenskador på fastigheten minskar. Gröna väggar kyler fastigheten och ger ett minskat behov av energi för kylning.

Det gröna tillför också trivsel till de boende.

– Det är otroligt viktigt med grönområden där vi bor. Det handlar om att tänka social hållbarhet. Rent intuitivt trivs vi bättre i en miljö där vi inte bara tittar ut mot byggnader utan där det också finns gröna områden, säger Per Flink.

Jonatan_malmberg5_web
Strandängstaket på MKB:s fastighet i kvarteret Koggen är ett exempel från projektet i Malmö. Foto: Scandinavian Green Roof Institute.

[ FAKTA ]

Gröna Lösningar

Innergård med skogsbiotop: Bidrar till en attraktiv miljö, ger skugga och ett behagligt klimat.

Strandängstak: Absorberar regn och minskar risken för översvämningar.

Cykelparkering med biotop och dagvattenfördröjning: Ett cykelställ byggt ovanpå ett galler där regnvatten kan rinna ner. Planterade växter växer upp genom gallret.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]