Foto: Shutterstock
Publicerat 13 juni, 2018

Gröna städer bildar råd för hållbar stadsutveckling

Organisationen Gröna städer startar ett nytt råd som ska identifiera behov av policylösningar, praktiska hållbarhetsutmaningar samt att lyfta goda exempel, för att hjälpa kommuner att exploatera hållbart.

Det nya rådet uppstod sedan man identifierat en ovana hos många kommuner att hantera stora exploateringar, och att det finns ett stort behov av kunskap om hur man bygger hållbart.

[ Annons ]

– Gröna städers medlemmar är företag, organisationer och kommuner som vill skapa morgondagens hållbara städer. Att därför kunna få hållbarhetsutmaningar presenterade för sig direkt från de beslutsfattare som ansvarar att bygga nya städer och stadsdelar är oerhört värdefullt för såväl oss som kommunerna själva, säger Gröna städers generalsekreterare Lars Eriksson.

Rådet består av kommunala företrädare från 20 kommuner, främst ordföranden i kommunstyrelser samt ansvarigt kommunalråd, och leds av Gröna städers generalsekreterare Lars Eriksson och Leif Walterum, före detta kommunalråd i Skövde (C).

– Vi är väldigt glada att ha fått till detta råd. Gensvaret från de kommunala företrädare vi varit i kontakt med har varit väldigt positivt, vilket ger en fingervisning om hur viktig denna fråga är för landets kommuner, säger Lars Eriksson

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]