Foto: Shutterstock
Publicerat 31 oktober, 2017

Gröna städer bildar hållbarhetskommission

Gröna städer bildar en hållbarhetskommission. Syftet är att titta på hur offentlig sektor arbetar med hållbarhetsfrågor och se om det finns utrymme för förbättring.

Några av sakerna som den nya hållbarhetskommissionen ska arbeta med är hur regeringen styr det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser samt hur kommuner följer upp sitt hållbarhetsarbete. Kommissionen består politiker på såväl lokal- som regional- och riksnivå, men även näringsliv, intresseorganisationer, myndigheter och akademi finns representerade.

[ Annons ]

– Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, men vi vill att våra förslag ska vara så konkreta att de kan bli till verklig hjälp för dem som vill gå före och göra mer, säger kommissionens ordförande Roger Tiefensee,

Kommissionen planerar att släppa sin första rapport under det första kvartalet 2018. En första delrapport släpps under konferensen Grön Stad den 14 november.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]