[ Annons ]

BIld: Tillsammans/Parks and resort/Stockholms stad.
Publicerat 6 maj, 2021

Gröna Lund överklagar domen

Mark- och miljödomstolen upphäver Stockholms Stads detaljplan gällande ett utbyggt Gröna Lund. Nöjesfältets ägare Parks and Resorts meddelade omgående att de ämnar överklaga domen till högre instans. 

Stockholms stads detaljplan antogs i april 2020 av en bred politisk majoritet och innefattade ett nytt tivoliområde på Gröna Lunds intilliggande parkeringsplats. Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt sa under torsdagen nej till planerna och upphäver detaljplanen, ett beslut som Gröna Lund nu kommer att överklaga.

– Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund.

[ Annons ]

Fronten mot vattenrummet kommer enligt domstolens uppfattning förändras påtagligt. Därmed skulle områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas”, motiverade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt domen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]