Publicerat 27 maj, 2020

Green Landscapings vd säljer aktier för att teckna i företrädesemissionen

Utemiljöbolaget Green Landscapings vd Johan Nordström har sålt 750 000 aktier i bolaget, enligt ett pressmeddelande. Det motsvarar cirka 20 procent av hans innehav och likviden ska i huvudsak användas för att teckna pro rata-andelen av hans kvarvarande innehav i den företrädesemission som bolaget ska genomföra.

"Försäljningen av aktier görs av privatekonomiska skäl och ökar min handlingsfrihet och förmåga att agera i bolagets långsiktiga intresse, bland annat genom deltagande i kommande företrädesemission. Green Landscaping är ett fantastiskt bolag och vi fortsätter att leverera på vår aktiva förvärvsagenda", säger Johan Nordström i en kommentar.

Efter avyttringen äger Johan Nordström 2 996 738 aktier, vilket motsvarar cirka 8,1 procent av kapital och röster i bolaget. Han avser att flytta sitt kvarvarande ägande till en kapitalförsäkring.

När det gäller företrädesemissionen så har aktieägare som äger motsvarande 65 procent av aktierna i bolaget förbundit sig eller meddelat sin avsikt att teckna för sina respektive pro rata-andelar.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]