Publicerat 26 augusti, 2020

Green Landscapings omsättning ökar och resultat ökar under andra kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar plus organisk tillväxt)

Utemiljöbolaget Green Landscaping ökar såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 3,7 procent till 552,1 miljoner kronor (532,3). Organiskt ökade omsättningen med 1,2 procent justerat för en nedlagd enhet inom Svensk Markservice.

Ebita-resultat blev 46,5 miljoner kronor (26,2), med en ebita-marginal på 8,4 procent (4,9). Justerat ebita-resultat blev 46,5 miljoner kronor (34,9).

Resultatet före skatt var 31 miljoner kronor (15,6). Engångsposter uppgick till 0,0 miljoner kronor (8,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,82 kronor (0,40), vilket innebär en ökning med 105,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 63 miljoner kronor (45,5).

Orderboken var 3 502 miljoner kronor (3 400).

"Det är glädjande att se resultatförbättringen efter det omfattande arbetet med integrationen av Svensk Markservice som resulterat i sänkta kostnader och förbättrad effektivitet.
Att förvärva bolag är en central del av vår strategi och vi har en aktiv förvärvsagenda. Det är positivt att se att de nyligen förvärvade bolagen bidrar med ökad omsättning och marginal", skriver vd Johan Nordström i rapporten.

Nordström tittar fortsatt på förvärv. I och med sommarens nyemission skall affärer underlättas.

"Vi är i dialog med flera intressanta entreprenörer i Norden som liksom oss brinner för att skapa
gröna städer genom entreprenörskap, socialt ansvarstagande och hållbart företagande."

Green Landscaping, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning552,1532,33,7%
EBITA46,526,277,5%
EBITA-marginal8,4%4,9%
EBITA, justerat46,534,933,2%
Resultat före skatt3115,698,7%
Resultat per aktie, kronor0,820,40105,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet6345,538,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]