Publicerat 20 maj, 2020

Green Landscaping vill ta in 150 miljoner kronor i företrädesemission

Utemiljöbolaget Green Landscapings styrelse har beslutat om en företrädesemission på cirka 150 miljoner kronor för fortsatta förvärv. Emissionskostnaderna beräknas bli cirka 5 miljoner kronor.

I februari presenterade Green Landscaping två förvärv, ett i Oslo och ett i Skåne.

"Nettoemissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att stärka bolagets balansräkning genom återbetalning av den bryggfinansiering som upptogs i samband med ovan nämnda förvärv samt öka bolagets likvida medel för beredskap för framtida förvärv", framgår det av ett pressmeddelande.

Villkoren är att varje befintlig aktie ger en teckningsrätt och fyra teckningsrätter ger möjlighet att teckna en ny aktie för 16,75 kronor per aktie. Teckningsperioden är 1-12 juni.

För aktieägare som inte deltar i nyemissionen blir utspädningen cirka 20 procent, men man har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för det genom att sälja sina teckningsrätter.

Green Landscaping har teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 57 procent av nyemissionen.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]