Publicerat 5 maj, 2021

Green Landscaping rapporterar ett positivt rörelseresultat i första kvartalet

Utemiljöbolaget Green Landscaping redovisar en högre omsättning och vändning till rörelsevinst under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen steg 78,3 procent till 668,8 miljoner kronor (375,1). Organisk tillväxt var 33,5 procent. Ökningen i omsättningen beror främst på mer vinterverksamhet och förvärvade bolag jämfört med motsvarande period förra året.

Ebita-resultat blev 14,7 miljoner kronor (-18,7), med en ebita-marginal på 2,2 procent.

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-27,1), med en rörelsemarginal på 0,0 procent.

Resultatet före skatt var -5,6 miljoner kronor (-32,5), och efter skatt -6,6 miljoner kronor (-31,5).

"Nytillkomna bolag och organisk utveckling driver omsättningsökning och resultatförbättring", säger vd Johan Nordström i rapporten. Senast i mars förvärvades norska Akershusgartneren med en årsomsättning på 200 miljoner norska kronor. Det var bolagets femte förvärv i Norge.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 36,9 miljoner kronor (42,2).

Green Landscaping, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning668,8375,178,3%
EBITA14,7-18,7
EBITA-marginal2,2%
Rörelseresultat0,3-27,1
Rörelsemarginal0,0%
Resultat före skatt-5,6-32,5
Nettoresultat-6,6-31,5
Kassaflöde från löpande verksamhet36,942,2-12,6%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]